KPSS 2020 Coğrafya Denemesi 8

Soru: 1

Yukarıda verilen haritada A noktasından B noktasına doğru gidildikçe,

I. Karlı gün sayısının artması
II. Yerel saatin değişmesi
III. Güneş ışınlarının tutulma oranının artması
IV. Çizgisel hızın azalması
V. Ürün çeşitliliğinin azalması

gibi durumlarından hangilerinin ortaya çıkması ülkemizin yalnızca mutlak konumu ile açıklanamaz?
Soru: 2

Ülkemizde heyelanlar can ve mal kayıplarına neden olmaktadır.

Bu kayıpları önlemek için alınacak tedbirler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
Soru: 3

Aşağıda verilen toprak çeşidi ve görüldüğü yer eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Soru: 4

Yukarıdaki tabloda beş farklı bölgenin yaz ve kış sıcaklık ortalamaları ile yıllık yağış miktarları verilmiştir.

Bu bölgelerden hangilerinde rüzgarların aşındırma ve biriktirme etkinliklerinin daha az olduğu söylenebilir?
Soru: 5

Ülkemizde nüfus dağılışı üzerinde aşağıda verilenlerden hangisi diğerlerine göre daha az etkili olmuştur?
Soru: 6

Kireç taşlarının yaygın olarak bulunduğu bir yöre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Soru: 7

I. Vadi
II. Menderes
III. Dev Kazanı
IV. Penoplen
V. Seki

Yukarıda verilen şekillerin hangilerinin oluşumunda aşınım ve birikim beraber etkili olmuştur?
Soru: 8

Yukarıdaki haritada işaretli yerlerin hangilerinde bölge dışında yapılan göçler üzerinde tarımda makineleşmenin etkisinden söz edilemez?
Soru: 9

Yukarıdaki haritada kaç numaralı ok yönünde hareket edildiğinde yağış, sıcaklık ve doğal bitki örtüsü değişimi daha fazla olur?
Soru: 10

Yukarıdaki haritada işaretlenen merkezlerden hangisinde kış turizmi gelişme göstermemiştir?
Soru: 11

Sanayi işletmeleri kurulurken genellikle ham maddeye yakın yerler tercih edilmektedir. Fakat son zamanlarda bu durum değişmeye başlamış ham maddeye yakın olma zorunluluğu ortadan kalkmaya başlamıştır.

Bu durumun değişmesinde aşağıda verilenlerden hangisinin daha önemli bir unsur olduğu söylenebilir?
Soru: 12

Türkiye hayvan sayısı bakımından dünyada ilk beş ülke arasında yer almaktadır. Fakat hayvancılıktan elde edilen verim oldukça düşüktür.

Aşağıda verilenlerden hangisi hayvancılıktan elde edilen verimi artırmak için uygulanacak yöntemler içerisinde en az etkili olanıdır?
Soru: 13

Türkiye dünyanın en önemli transit ulaşım ve transit ticaret ülkelerinden biridir.

Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye'de transit ticaretin gelişmiş olmasında etkili olan unsurlardan biri değildir?
Soru: 14

Yukarıdaki haritada verilen şehirlerden aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisine bağlı elektrik üretimi sırasıyla İstanbul - Zonguldak - Aydın yapılmaktadır?
Soru: 15

Türkiye'nin transit ticarete konu olan en işlek sınır kapıları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bir arada verilmiştir?
Soru: 16

Ülkemizde doğal yetişme alanı geniş olan tarım ürünleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birlikte verilmiştir?
Soru: 17

Bir bölgenin gerçek (yapay) nüfus artışı doğal nüfus artışından fazla ise;

I. Enerji tüketimi fazladır.
II. Kalifiye iş gücü ihtiyacı fazladır.
III. Okur-yazar oranı düşüktür.
IV. Kentleşme oranı azdır.

gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
Soru: 18

Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisinin ülkemizin ihracatındaki (dış satım) oranı diğerlerine göre daha fazladır?

Benzer Testler