KPSS 2020 Coğrafya Denemesi 7

Soru: 1

Ankara'dan yola çıkan bir kişi gittiği yerde gündüz süresinin Ankara'ya göre daha uzun olduğunu ancak güneşin her gün bir önceki güne göre daha erken battığını gözlemlemiştir.

Buna göre bu kişi hangi kente hangi tarihte gitmiş olabilir?
Soru: 2

Yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen alanlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Soru: 3

Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan tektonik ovalardan biri değildir?
Soru: 4

Yukarıdaki haritada taralı olarak gösterilen alanlardan hangisinde defne, zakkum, keçi boynuzu, pırnal meşesi gibi bitki türleri yaygın olarak görülmektedir?
Soru: 5

I. Kuş Cenneti Milli Parkı
II. Altındere Vadisi Milli Parkı
III. Sultan Sazlığı Milli Parkı
IV. Camii Yöresi Biyosfer Rezervi Alanı

Yukarıda verilen milli parklar ile aşağıda verilen yerler eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır?
Soru: 6

Aşağıdaki akarsulardan hangisi bir kapalı havzada yer almaktadır?
Soru: 7

Türkiye'de ocak ayında en düşük sıcaklık değerlerinin Kuzeydoğu Anadolu'da ölçülmesi;

I. karasallık,
II. yükselti,
III. Sibirya kökenli hava kütleleri

faktörlerinden hangileri ile ilişkilendirilebilir?
Soru: 8

Türkiye’de karasal iklim koşullarının geniş alanlarda etkili olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 9

Türkiye'de etkili olan heyelanların mevsimlere göre dağılışını gösteren bir grafik incelendiğinde en çok heyelanın ilkbahar mevsiminde gerçekleştiği görülmektedir.

Bu duruma neden olan faktör aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Soru: 10

Alınan göç ile verilen göç arasındaki farka net göç denir. Net göçün toplam nüfusa oranına da net göç hızı adı verilir. Bir yerleşim biriminde net göç hızının pozitif değerde olması nüfusun arttığını, negatif değerde olması da nüfusun azaldığını gösterir.

Buna göre aşağıdaki illerden hangisinde net göç hızının negatif olduğu söylenemez?
Soru: 11

Türkiye'de 1980 yılında ortanca yaş 19 iken 2018 yılında 32 olmuştur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Soru: 12

Zengin su kaynaklarına sahip yerlerde nüfusun genellikle yoğunlaştığı ve çoğu yerleşmenin bu alanlarda toplandığı görülmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi akarsu kenarında kurulup gelişen şehirlere örnek olarak verilemez?
Soru: 13

Bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal varlıkları dünyaya tanıtmak, yok olan kültürel ve doğal değerlerin yaşatılması için UNESCO tarafından Dünya Kültür Miras Listesi’ne Türkiye'den 18 alan alınmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi hem kültürel hem de doğal miras alanı olarak UNESCO listesine alınmıştır?
Soru: 14

Türkiye'de yaygın olarak çıkarımı yapılmaktadır. Çan, Soma, Afşin, Çayırhan, Tavşanlı ve Yatağan bazı çıkarım alanlarıdır. Büyük oranda termik santrallerde elektrik enerjisi üretiminde kullanılmaktadır. Bazı merkezlerde konutların ısıtılmasında da kullanılmaktadır. Türkiye'deki çıkarımı büyük oranda ülke içinde tüketilmektedir.

Yukarıdaki paragrafta sözü edilen enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 15

Aşağıdaki illerden hangisine demir yolu ile ulaşım mümkün değildir?
Soru: 16

Aşağıda verilen tarım ürünü ve en çok yetiştirildiği yöre eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Soru: 17

Yukarıdaki haritada taranarak gösterilen alanlardan hangisinin dış ticaret hacmi diğerlerine göre daha fazladır?
Soru: 18

Aşağıdakilerden hangisi Güneydoğu Anadolu Projesi’nin temel hedeflerinden biri değildir?

Benzer Testler