Hukukun Temel Kavramları Test 5

Soru: 1

İnsanın kendi iradesiyle, kendiliğinden meydana gelen olaylardan hukukun kendilerine sonuçlar bağladığı durum aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 2

Aşağıdakilerden hangisi kişi topluluğu niteliğindeki tüzel kişilerden değildir?
Soru: 3

Bir ülkede uygulanan yazılı veya yazısız hukuk kurallarının tümüne ne ad verilir?
Soru: 4

Haklı bir nedene dayanmayan zenginleşmeye hukuk dilinde ne ad verilir?
Soru: 5

Aralarındaki borç ilişkisine dayanarak borçludan kendisine bir edimde bulunmasını isteme yetkisine sahip bulunan taraf aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 6

Aşağıdakilerden hangisi Ticaret Hukukunun alt dallarından biri değildir?
Soru: 7

Aşağıdakilerden hangisi “Özel Hukuk”un bir alt dalı olan Medeni Hukukun düzenlemiş olduğu hukuk dallarından biri değildir?
Soru: 8

Aşağıdakilerden hangisinin dava ehliyeti yoktur?
Soru: 9

Kendilerine yasal danışman atanmış olan kişiler aşağıdaki hukuki işlemlerden hangisi yasal danışmanının görüşü olmadan yapabilirler?
Soru: 10

Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının özelliklerinden biri değildir?

Benzer Testler