Hukukun Temel Kavramları Test 3

Soru: 1

İnsan fiil ve hareketlerinden oluşan edimler aşağıdakilerden hangisindeki gibi iki bölüme ayrılırlar?
Soru: 2

Aristo’nun, iyi olanı kötüden ayırma bilgisi diye tarif ettiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 3

I. Yazılı olma II. Genel olma III. Sürekli olma

Yukarıdakilerden hangileri yazılı hukukun çeşitlerinden olan kanunların özellikleri arasında gösterilebilir?
Soru: 4

I. Emredici olma II. Tanımlayıcı olma III. Yorumlayıcı olma

Yukarıdakilerden hangileri kamu hukukunun özellikleri arasındadır?
Soru: 5

Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının çeşitlerinden biri değildir?
Soru: 6

Hukuk kurallarının diğer davranış kurallarından ayrılan en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 7

Aşağıdakilerden hangisi hukuksal ilişkilerin öğelerinden biri değildir?
Soru: 8

Aşağıdakilerden hangisi hukuk kavramının en iyi açıklamasıdır?
Soru: 9

Aşağıdakilerden hangisi hukukta yaptırım türlerine örnek olarak gösterilemez?
Soru: 10

I. Doğal Hukuk
II. Mevzu Hukuk
III. Gayrimektup Hukuk


Yukarıdakilerden hangileri pozitif hukukun çeşitleri arasındadır?

Benzer Testler