Hukukun Temel Kavramları Test 2

Soru: 1

Aşağıdakilerden hangisi borçların sona ermesinin sebeplerinden biri değildir?
Soru: 2

Kullanıldığında yeni bir hukuki durum ortaya çıkaran haklara ne ad verilir?
Soru: 3

Aşağıdaki kurallardan hangisine uyulması zorunlu değildir?
Soru: 4

Bir kişinin bir şey üzerindeki fiili egemenliği aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
Soru: 5

Aşağıdakilerden hangisi haksız eylemde ortaya çıkan zararı ispatlamak ile yükümlüdür?
Soru: 6

Aşağıdakilerden hangisi hukukun yazılı kaynakları arasında yer almaz?
Soru: 7

Sahibinin kullanmasıyla mevcut bir hukuki durumu ortadan kaldıran haklara ne ad verilir?
Soru: 8

Borç ilişkisinin konusu olan edimin, borçlu tarafından alacaklıya karşı yerine getirilmesi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
Soru: 9

Haklara ve borçlara sahip olabilen varlıklara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 10

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hayatı düzenleyen kurallar arasında yer almaz?

Benzer Testler