Doğal Afetler Test 1

Soru: 1

- Arazinin engebeli olması
- Bitki örtüsünün cılız olması
- Yağış rejiminin düzensiz olması
- Tarlaların eğime dik sürülmesi
- Yeraltı su seviyesinin düşük olması

Yukarıdaki faktörlerden kaç tanesinin Türkiye’de toprak aşınması ve yamaç süpürülmesi olarak bilinen erozyona neden olduğu söylenebilir?
Soru: 2

Aşağıdaki ovalardan hangisi birinci derece deprem bölgesinde yer almaz?
Soru: 3

Türkiye'deki barajlar için en büyük tehlike, şiddetli erozyon nedeniyle akarsular tarafından getirilen çamurlarla dolması ve kısa sürede barajın işlevini yitirmesidir.

Yukarıda sözü edilen durumun önüne geçmek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekmektedir?
Soru: 4

İç Anadolu Bölgesi’nde akarsu erozyonu ile birlikte rüzgâr erozyonu da etkilidir.

Bu durum bölgeye ait aşağıdaki özelliklerin hangisinden kaynaklanmaktadır?
Soru: 5

Doğu Karadeniz Bölümü’nde;

- Yerşekillerinin eğiminin fazla olması
- Yağış miktarı ve yağışlı gün sayısının fazla olması
- Geçirimli toprak tabakalarının altında geçirimsiz toprakların bulunması
- Toprak katmanlarının eğim doğrultusunda uzanması

durumlarının görülmesi, aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin oluşmasına neden olmaktadır?
Soru: 6

Türkiye’de heyelanlar en fazla ilkbahar mevsiminde meydana gelir. Çünkü bu mevsimde —

Yukarıda verilen parça aşağıdaki cümlelerden hangisiyle tamamlanırsa bilgi yanlışlığı olmaz?
Soru: 7

Tektonik depremler yerkabuğunun kırık hatlan boyunca oluşan yer hareketleri sonucunda meydana gelir.

Türkiye'nin jeolojik yapısı göz önüne alındığında, haritada verilen yerlerin hangisinde tektonik deprem olasılığı en azdır?
Soru: 8

Türkiye’de meydana gelen doğal afetlerden hangisinin belli zaman dilimlerinde yoğunluk kazandığı söylenemez?
Soru: 9

Sel ve su taşkını sonucu oluşan felaketler son yıllarda Türkiye’de sıkça görülmeye başlanmış ve can alıcı boyutlara ulaşmıştır.

Bu durumun meydana gelmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?
Soru: 10

Aşağıdakilerden hangisi Batı Anadolu deprem kuşağı üzerinde meydana gelmiştir?
Soru: 11

Türkiye’de çığ felaketinin en fazla Bingöl, Bitlis, Tunceli, Erzurum, Muş ve Hakkari gibi illerde görülmesinde bu illerin;
I. yüksek ve engebeli olmalan
II. kar yağışlarının fazla olması
III. bitki örtüsünün seyrek olması
IV. gece-gündüz sıcaklık farkının fazla olması

durumlarından hangileri etkili olmaktadır?
Soru: 12

Erozyon; - yarı kurak iklim bölgelerinde,
- bitki örtüsünün seyrek olduğu yerlerde,
- arazinin eğimli ve engebeli
olduğu alanlarda daha fazla görülmektedir

Buna göre, haritada işaretli olan alanlardan hangisinde erozyonun daha şiddetli olması beklenir?

Benzer Testler