2. Sınıf Türkçe Zamirler (Adıllar) Test 1

Soru: 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir (adıl) vardır?
Soru: 2

Aşağıdakilerin hangisinde adın yerini belli belirsiz tutan bir sözcük vardır?
Soru: 3

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi adın yerini tutmaz?
Soru: 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adıl (zamir) yoktur?
Soru: 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru adılı (zamiri) vardır?
Soru: 6

Aşağıdakilerden hangisi adın yerini işaret yoluyla tutar?
Soru: 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adın yerini tutan bir sözcük vardır?
Soru: 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Zamir (adıl) vardır?
Soru: 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi adılı (zamiri) vardır?
Soru: 10

"Yarın sen de dedemlere gel."

cümlesinde hangi sözcük adın yerine kullanılmıştır?

Benzer Testler