2. Sınıf Türkçe Eş Sesli Sözcükler Test 1

Soru: 1

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde eş sesli sözcük kullanılmamıştır?
Soru: 2

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş seslidir?
Soru: 3

“Al renkli bayrağımı çok severim.” cümlesinde eş sesli sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 4

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
Soru: 5

“Göz” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
Soru: 6

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde sesteş (eş sesli) bir sözcük kullanılmamıştır?
Soru: 7

“Çay” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ırmak anlamına gelmektedir?
Soru: 8

"Bir ulus yazısını nasıl değiştirebilir?" cümlesinde hece sayısı en fazla olan kelime hangisidir?
Soru: 9

“Kır” kelimesi aşağıdaki tümcelerin hangisinde doğal bir ortamı ifade etmektedir?

Benzer Testler