2. Sınıf Matematik Uzunluk Ölçüleri Test 1

Soru: 1

Emel evine yeni perde diktirmek istiyor. Salondaki pencere için 29 metre, iki küçük oda için on ikişer metre kumaş gerekmektedir.

Emel toplam kaç metre kumaş satın almalıdır?
Soru: 2

Yusuf odanın boyunu 12 adım olarak ölçüyor.

Babası odayı adımla ölçerse aşağıdaki sonuçlardan hangisini bulabilir?
Soru: 3

95 santimetre uzunluğundaki bir telin iki ucundan on beşer santimetre kesilmiştir.

Kalan telin uzunluğu kaç santimetredir?
Soru: 4

Arzu sınıfın boyunu ölçerken aşağıdakilerden hangisini kullanarsa kesin sonuç elde eder?
Soru: 5

Defterimin boyu 24 santimetre, kitabımın boyu 42 santimetredir.

Defterim, kitabımdan kaç santimetre kısadır?
Soru: 6

40 santimetre uzunluğundaki bir çubuk 8 eş parçaya ayrılmıştır.

Her bir eş parçanın uzunluğu kaç santimetredir?
Soru: 7

Bir silginin boyu 4 santimetredir. Aynı uzunluktaki 10 silgi uç uca eklenerek sayı doğrusu yapılıyor.

Bu sayı doğrusunun boyu kaç santimetredir?
Soru: 8

Bir sıçrayışta 3 metre yol alan çekirge 10 sıçrayışta kaç metre yol alır?
Soru: 9

80 santimetre uzunluğundaki bir ip, her iki ucundan 12 santimetre kesiliyor.

Geriye kalan ipin uzunluğu kaç santimetredir?
Soru: 10

3 parça ip sırasıyla 19, 25 ve 12 santimetredir.

Bu 3 parça ip uç uca eklendiğinde kaç santimetre uzunluk elde edilir?

Benzer Testler