2. Sınıf Matematik Ritmik Saymalar Test 1

Soru: 1

Aşağıdakilerden hangisi ritmik sayma değildir?
Soru: 2

Onar ritmik sayarken elliden sonra hangi sayı gelir?
Soru: 3

Aşağıdakilerden hangisi ikişer ve dörder sayarken saydığımız ortak bir sayıdır?
Soru: 4

İleri ikişer ritmik sayarken 16’dan önce hangi sayı vardır?
Soru: 5

Merdivenlerden ikişer ikişer adımlayarak çıkan bir çocuk, 6. adımında kaç basamak çıkmış olur?
Soru: 6

"33, 30, 27, 24, 21,...."

Yukarıdaki ritmik saymanın kuralı nedir?
Soru: 7

15' ten 30' a kadar beşerli ritmik sayan bir öğrenci hangi sayıları söyler?
Soru: 8

( 5 - 10 -15 - .... ) sayı dizisini hangi sayı tamamlar?
Soru: 9

85'ten başlayarak geriye doğru beşerli sayarken 5. söyleyeceğimiz sayı kaçtır?
Soru: 10

( 27 - 24 - 21 - .... - 15 ) sayı dizisinde noktalı yere hangi sayı gelir?

Benzer Testler