2020 KPSS Vatandaşlık Online Test

Soru: 1

Aşağıdakilerden hangisi siyasi hak ve ödevlerden biridir?
Soru: 2

Kuvvetler ayrılığı ilkesini ilk kez dile getiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 3

Aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulunun görevlerinden biri değildir?
Soru: 4

Anayasa değişikliği sürecine Cumhurbaşkanının onayı safhasının eklenmesi aşağıdaki anayasa yada anayasa değişikliklerinden hangisi ile olmuştur?
Soru: 5

Padişahın yetkilerini bir kurulla paylaştığı devlet rejimi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 6

Aşağıdakilerden hangisi milletvekilliğinin düşme hallerinden biri değildir?
Soru: 7

Aşağıdaki hak ve hürriyetlerden hangisi olağanüstü dönem kanun hükmünde kararnameleri ile düzenlenebilir?
Soru: 8

Aşağıdakilerden hangisi parlamento kararlardan biri değildir?
Soru: 9

Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü hal ilanının sonuçlarından biri değildir?
Soru: 10

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisinin gizli oylama yapmak Zorunda olduğu durumlardan biri değildir?
Soru: 11

Aşağıdakilerden hangisi anayasada belirtilen inkılap kanunlarından biri değildir?
Soru: 12

Anayasaya göre, yerleşme hürriyeti aşağıdaki sebeplerden hangisi ile sınırlandırılamaz?
Soru: 13

Aşağıdakilerden hangisi nispi temsil sistemlerinden biridir?
Soru: 14

Gayrimüslimlere devlet memurluklarına geçme hakkının tanındığı belge aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 15

I. Hukuk dışılık II. Sınırsızlık
Yukarıda özellikleri verilen iktidar türü aşağıdakilerden hangisidir?

Benzer Testler