İçerik:

Bilgisayar Tarihçesi

Tarihsel olarak en önemli eski hesaplama aleti abaküstür; 2000 yildan fazla süredir bilinmekte ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Blaise Pascal, 1642'de dijital hesap makinesini yapmıştır; yalnızca tuşlar aracılığı yla girilen rakamları toplama ve çıkarma işlemi yapan bu aygıtı, vergi toplayıcısı olan babasına yardım etmek için geliştirmiştir.1671'de Gottfried Wilhelm Leibniz bir bilgisayar tasarlamıştır; 1694 yılında yapılabilen bu araç özel dişli mekanizması kullanmaktaydı; toplama, çıkartma, çarpma ve bölme işlemi yapabiliyordu.Pascal ve Leibniz tarafından yapılan ilk bilgisayarlar yaygın olarak kullanılmamıştır.

Devamını Göster
Türklerin Kullandığı Takvimler

Türkler tarih boyunca birçok takvim kullanmıştır. Bunlardan başlıcaları şunlardır; 1- 12 Hayvanlı Türk Takvimi

Devamını Göster
Programlı öğrenme özellikleri

Programlı öğretimin Özellikleri: ➡ Skinner tarafından ileri sürülmüştür. ➡ Öğretimin bireyselleştirilmesini ve hatanın en aza indirilmesini temele alır. ➡ Pekiştirme ilkelerine dayanır. ➡ Öğretim tek tek ve sırayla gerçekleştirilir. ➡ Doğrusal bir programlama yaklaşımı vardır. ➡ Öğrenci bireysel özelliklerine göre ilerler ➡ Zaman bakımından ekonomiktir.

Devamını Göster
Örnek Olay Yöntemi

Örnek Olay Yöntemi Gerçek hayatta karşılaşılan problemlerin sınıf ortamında çözülmesi yoluyla öğrenmenin sağlanmasıdır. Daha çok buluş yoluyla öğretme yaklaşımında ve kavrama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır. Özellikleri: Öğrenci merkezlidir. Öğrenciler, bildiklerini ve kavradıklarını gerçek bir duruma uygulama şansına sahip olurlar. Bir problemi çözmeyi, analiz edip sonuca ulaşmayı öğrenirler.

Devamını Göster
Probleme dayalı öğrenme aşamaları

Probleme dayalı öğrenmede bir takım aşamalar izlenir. 1.Problemi hissetme, tanıma ve tanımlama 2.Gerekli bilgileri toplama 3.Problemin köküne inme 4.Çözüm yollarını ortaya koyma 5.En iyi çözüm yolunu seçme 6.Problemi çözme

Devamını Göster
Zıt Panel nedir?

ZIT PANEL İşlenen dersin tekrarı, bilgilerin pekiştirilmesi, kontrolü öğrencilerin derse katılımını sağlama amacıyla sınıfın tamamının soru ve cevap gruplarına ayrılarak uygulanan tartışma tekniğidir.

Devamını Göster
ÖSYM Sınavlarında en çok sorulan eserler hangileridir?

Soru: ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda en çok sorulan eserler hangileri yazar mısınız?

Devamını Göster
Rumuz nedir?

Rumuz, kelime olarak lakap anlamına gelmektir. Gerçek kimliğini kullanmak istemeden hizmetlerden faydalanmak isteyen kişilerin kullandığı takma isimdir. Rumuz kelimesinin ingilizce karşılığı olarak "nickname" kullanabiliriz.

Devamını Göster
Trablusgarp Savaşının Nedenleri ve Sonuçları

Trablusgarp, Afrika kıtasında yer alan ve Osmanlı Devleti açısından son derece önemli bir toprak parçasıydı. İtalya siyasi birliği geç tamamlaması ve sömürgecilik yarışında geri kalması üzerine gözünü Osmanlı Devleti topraklarına dikti. Osmanlı'nın zor durumundan faydalanarak Trablusgarp'ı sömürgeleştirmek istedi.

Devamını Göster
Sesli Harfler Hangileridir?

Türkçemizde harfler büyük önem taşır. Kelimelerin anlamlı bir bütün haline gelmesi için sesli harfler oldukça önemlidir. Sesli yani ünlü harfler kaç tanedir? Türkçemizde yer alan 29 harfin 8 tanesi sesli yani ünlü harftir. Ünlü Harfler (Sesli Harfler): a,e,ı,i,o,ö,u,ü

Devamını Göster