Rehberlik Kavramları

REHBERLİK KAVRAMI VE İLKELERİ

Rehber: Farsça yol gösteren, kılavuz anlamındadır.
Rehberlik: Yol göstermek, kılavuzluk etmek
Rehberlik, bir insana ya da insan grubuna, kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir biçimde uyum sağlaması için uzman kişilerce belli bir süreç içinde yapılan yardımlardır.

Rehberliğin farklı tanımlarından 4 ortak unsur göze çarpar;

  • İnsan
  • Yardım
  • Süreç
  • Uzman rehber

Rehberliğin amacı: Ferdin kendini gerçekleştirmesidir. Kişide var olan tüm kabiliyetlerin, yeteneklerin, kapasitelerin ortaya konulması, uygulamada alanına sokulması kullanılması ve geliştirilmesi.
Kişilerin karar verirken daha çok bilinçli ve daha az gelişi güzel davranmasına, dış baskılardan uzak kalmasına yardımcı olmak, rehberliğin en önemli amacıdır.

Kategoriler: Rehberlik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir