Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi

Osmanlı Kuruluş DönemiEn uzun ömürlü Türk İslam Devletidir.

1300 –1453

Osmanlı Oğuz Türkmenlerindendir. Oğuzların Kayı Boyuna hatta Gün Han soyuna Bozok koluna, Karakeçeli aşiretine mensuptur.

Kayı aşireti liderleri Ertuğrul Gazi önderliğinde Anadoluya gelmişlerdir.

Ongun (kutsal hayvan): Şahin Sembol: Sağ ve solda ok ortada yay idi. Anadolu’ya geldiği ilk bölge: Ahlat Yassımen Savaşı ile kılıç hakkı olarak Anadolu’da aldığı ikta toprağı Ankara Karacadağ Bölgesi idi.

Osmanlı’nın kurulduğu sırada Anadolu da yıkılma sürecinde olan Bizans, Trabzon’da Rum Pontus, Moğolların İlhanlı kolu, Anadolu beylikleri (II. Beylikler), Balkanlar’da Sırp, Bulgar Prenslikleri, Bosna -Hersek, Eflak -Boğdan Beylikleri ve Mora Despotluğu; Ege, Marmara ve Karadeniz’de de Venedik ile Ceneviz İtalyan şehir devletleri bulunuyordu.

Bu tablo karşısında Osmanlı önce batıya sonra doğuya seferler düzenledi.

Önce Batı Seferi = Gaza -Cihat

Sonra Doğu Seferi = Beylik alma

Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyüme sebepleri

Coğrafi Konum: Jeopolitik konum, güçsüz Bizans’a yakın, güçlü beylik ve Moğollardan uzak olması, verimli topraklar üzerinde kurulması, ipek ticaretinin güzergâhında olması vs.

Veraset Değişikliği ve Güçlü Merkezi Yönetim Anlayışı: “Ülke hanedanın ortak malı” anlayışı terk edildi yerine “ülke padişah ve oğulların” anlayışı geldi böylece taht kavgaları azaldı merkezi otorite güçlendi.

Teşkilatçılık: Moğol İlhanlı Kolu ve Türkiye Selçuklu Devletinin temel kurumlarını alıp geliştirmesi

İskân ve İstimalet Siyaseti: Alınan topraklara Türkmenlerin yerleştiril-mesi bölgede kalıcılığının sağla-ması. İstimalet siyasetiyle yerli halka hoşgörülüdavranılması ve halkın devletine bağlılığının artırılması

Tımar Sistemi

Ahi Teşkilatının Desteği

Sancak Sistemi

100 Yıl Savaşları: Avrupa’nın Orta Çağ karanlığına gömülmesi, İngiltereve Fransa arasında savaşın olması

Devşirme Sistemi: Pençik veya acemioğlanlar adı ile küçük yaşta (8 -18 arası) Hıristiyan çocukların köle olarak alınıp devlete bağlı yönetici (Enderun) veya asker olarak yetiştirilmesi (Yeniçeri)

Gaza -Cihat:Politikasının başarılı bir şekilde uygulanması. (Bacıyan-ı Rum, Gaziyan-ı Rum, Ahiyan-ı Rum, Abdalan-ı Rum, Alperenler, Koloni-zatör dervişler vs

Ümmetçilik Anlayışı

Kuruluş Dönemi Padişahları

1- Osman Bey Dönemi

2- Orhan Gazi Dönemi

3- I. Murat Dönemi

4- Yıldırım Bayezit Dönemi

5- Çelebi Mehmet Dönemi

6- II. Murat Dönemi

 

(Kaynak: Murat Hoca Tarih)

Kategoriler: Tarih - Tarih: 23 Ocak 2020 19:06
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments