Orhan Gazi Dönemi

Devletin Gerçek Kurucusu

1326 –1362

Bursa’yı alarak devletin merkezi yaptı. Bizans ile Anadolu da son savaş Maltepe (Palekanon) yapıldı. İznik, İzmit, Karamürsel alındı. Beylikten teşkilatlı devlet yapısına ilk kez bu dönemde geçilip temel kurumlar açıldı. Karesi Beyliği alınarak Anadolu Türk siyasi birliğine ilk adım atıldı. Karesi ilk alınan beyliktir. Karesi donanması Osmanlı donanmasının temeli oldu.Bizans İmparatoru Kantekuzen’in tahta çıkmasını sağladı karşılığında Bizans İmparatoru’nun kızı Nilüfer Hatun ile evlenerek çeyiz karşılığı olarakÇimpe Kalesi’ni aldı. Çimpe Kalesi ile ilk kez Rumeli’ye çıkılmış oldu. Doğu’da gelen Türkmen aşiretlerinin Batı’ya yerleştiril-mesi olan iskan politikasının önü açıldı.Maalesef Hacivat ile Karagöz iki ünlü meddah bu dönemde öldürüldü.

Bu dönemde Anadolu Selçuklu Devleti yıkıldı, İlhanlılar (Moğol) Anadolu’yu terk etti bu da Osmanlı’ya tam bağımsızlığı getirdi. Kayı Aşireti ilk dönemlerde Çobanoğlu adlı bir beyliğe bağlıydı daha sonra Kayılar Anadolu Selçuklu’ya bağlı uç beyliği olmayı başardı.1243 Kösedağ Savaşı sonrası Anadolu Selçuklu İlhanlılar’a bağlandı. Osmanlı, Anadolu Selçuklu Devletine o da İlhanlılara bağlıydı ama artık bağlı değil.

Ünlü seyyah İbn-i Batuta, Orhan Gazi’ye“Türkmen hükümdarları-nın en ulusu” demiştir

Teşkilatlanma

İlk Divan Teşkilatı

İlk Saray (Bursa)

İlk Düzenli Ordu (Yaya ve Müsellem)

İlk Medrese (Orhaniye -İznik)

İlk Gümüş Para (Akçe -Sikke)

İlk Sancak ve Sancak Uygulaması

İlk Tersane (Karamürsel) ve İlk Donama (Karesioğlu)

Kategoriler: Tarih - Tarih: 23 Ocak 2020 19:11
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments