Mimar Sinan

Mimar Sinan Ağa veya Koca ve Usta Mimar olarak bilinen Sinan, Osmanlı Devleti’nde Kanuni Sultan Süleyman da olmak üzere üç hükümdar döneminde görev yapmıştır. Dönemin en önemli mimar ve sanatçısıdır.
Doğum Tarihi olarak 1490 ve Kayseri’nin Ağırnas köyü bilinmektedir.

Yavuz Sultan Dönemi’nde Anadolu’dan devşirme yoluyla 22 yaşında devşirilmiştir ve Başkent İstanbul’a getirilmiştir. Önceleri Acemi Oğlanlar ocağına gönderilmiştir. Aldığı eğitimlerle yeteneği ortaya çıkmış ve mimarlığa yönelmiştir. Su yolları, kemerler yapma isteği artmış Acemi Oğlanlar Ocağı’nda dülgerliği öğrenmiştir ve yapı işlerinde çalışmıştır. Dönemin önemli mimarlarıyla çalışma fırsatı bulduğu için deneyim kazanmıştır.

1514’te Çaldıran Savaşı ve 1516 – 1520 arasında yapılan Mısır seferlerinden sonra, İstanbul’a döndükten sonra Yeniçeri Ocağı’na alınan Sinan, Kanuni döneminde, 1521’de katıldığı Belgrad ve 1522’deki Rodos seferlerine katılmıştır. Bu seferler sonunda sonra subaylığa yükselmiştir.

Daha sonra Mohaç Seferi başta olmak üzere birçok sefere katılan Sinan son Bağdat seferinde, Van Gölü’nün üstünden geçecek üç geminin yapımını başarıyla tamamlaması sonucunda, haseki unvanını almıştır.

Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat olmak üzere üç padişah dönemini yaşamıştır. Bu dönemlerde Osmanlı Devleti’nin gücünü temsil eden yapılar yapmıştır.

Mimar Sinan Eserleri

Mimar Sinan, henüz başmimar olmamışken şu eserleri ön plana çıkmıştı.
Halep’te Hüsreviye Külliyesi,
Gebze’de Çoban Mustafa Külliyesi,
İstanbul’da Hürrem Sultan için yapılan Haseki Külliyesi.

– Mimar Sinan, İstanbul’da yaptığı Şehzade Camii eserine çıraklık eserim demiştir.
– İstanbul’da yapılan Süleymaniye Camii görkemiyle dönemin en önemli yapıtları arasına girmiş ve Mimar Sinan, bu eser için kalfalık eserim demiştir.
– Mimar Sinan, 86 yaşında Edirne’de yaptığı Selimiye Camii için ustalık eserim demiştir.

Mimar Sinan’ın Eserlerinin Listesi

Abdurrahman Paşa Camii (Kastamonu Tosya’da)

Abdüsselâm Câmii’nin (İzmit’te) yenilenmesi

Ağazâde Medresesi (İstanbul’da)

Ahî Çelebi Câmii (İzmir İskelesi yakınında)

Ahmed Ağa Medresesi (Çapa’da)

Ahmed Paşa Câmii (Topkapı’da)

Ahmed Paşa Medresesi (İzmit’te)

Ahmed Paşa Sarayı (Atmeydanı’nda)

Ahmed Paşa Sarayı (Eyüp’te)

Ahmed Paşa Sarayı (şehrin dışında)

Ahmed Paşa Sarayı (Taşra Çiftlik’te)

Ahmed Paşa Türbesi (Eyüp’te)

AhmedPaşa Medresesi (Topkapı’da)

Ali Paşa Çarşısı ve Kervansarayı (Edirne’de)

Ali Paşa Kervansarayı (Bitpazarı’nda)

Ali Paşa Kervansarayı (Bursa’da)

Ali Paşa Medresesi (Babaeski’de)

Ali Paşa Medresesi (İstanbul’da)

Ali Paşa Sarayı (Eyüp’te).

Ali Paşa Sarayı (İstanbul’da)

Anbar (Has Bahçe Yalısında)

Anbar (sarayda)

Arap AhmedPaşa Türbesi (Fındıklı’da)

Atmeydanı Sarayının yeniden inşâsı (Atmeydanı’nda)

Bâli Paşa Câmii (Hüsrev Paşa Türbesi yakınında)

Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi (Beşiktaş’ta)

Behram Paşa Camii (Diyarbakır’da)

Bend Kemeri (Kağıthâne’de)

Beykoz Hamamı

Bosnalı MehmedPaşa Câmii (Sofya’da)

Buğday mahzeni (Galata Köşesinde)

Büyükçekmece Köprüsü

Çavuşbaşı Camii – Sütlüce

Cedid Ali Paşa Câmii (Babaeski’de)

Cenâbî Ahmed Paşa Câmii (Ankara’da)

Çoban Mustafa Paşa Câmii (Gebze’de)

Çocukları için inşâ ettiği türbe

Defterdar Abdüsselâm Bey Medresesi (Küçükçekmece’de)

Defterdar Mustafa Çelebi Câmii (Edirne’de)

Defterdar Şerifezâde Medresesi (Kâdıçeşmesi’nde)

Defterdar Süleymân Çelebi Câmii (Üsküplü Çeşmesi yakınında)

Dere Hamamı (Eyüp’te)

Drağman Yunus Camii (İstanbul’da)

Ebü’l-Fazl Câmii (Tophâne üstünde)

Emin Sinân Efendi Medresesi (Küçükpazar’da)

Emir Buhârî Hamamı (Edirnekapı dışında)

Eski Vâlide Câmii (Üsküdar’da)

Fenerbahçe Sarayının yeniden inşâsı (Fenerbahçe’de)

Ferhad Paşa Câmii (Bolu’da)

Ferhad Paşa Câmii (Çatalca’da)

Ferhad Paşa Sarayı (Bâyezîd civârında)

Ferruh Kethüdâ Câmii (Balat Kapısı içinde)

Firdevs Bey Câmii (Isparta’da)

Galatasarayın eski yerine yeniden inşâsı (Galatasaray’da)

Gazi Ahmet Paşa Camii (Topkapı’da)

Gözlüce Kemeri (Cebeciköy’de)

Gülfem Hâtun Medresesi (Üsküdar’da)

Hâcce Hâtun Medresesi (Üsküdür’da)

Hâcegizâde Medresesi (Fâtih’te)

Hacı Evhad Câmii (Yedikule yakınında)

Hacı Paşa Câmii (Kayseri’de)

Hadım İbrahim Paşa Camii (Silivrikapı’da)

Hakîm Mehmed Çelebi Medresesi (Küçükkaraman’da)

Halkalı Pınar Sarayının yeniden inşâsı (Halkalı’da)

Hamam (Çatalca’da)

Hamam (Eyüp’te)

Hamâmî Hâtun Câmii (Sulumanastır’da)

Hâmid Efendi Medresesi (Filyokuşu’nda)

Haseki Camii (İstanbul)

Haseki Hürrem Sultan Türbesi (Süleymaniye’de).

Haseki Külliyesi

Haseki Sultan Câmii (Edirne Mustafa Paşa Köprüsü başında)

Haseki Sultan Dârüşşifâsı (Haseki’de)

Haseki Sultan Hamamı (Ayasofya yakınında)

Haseki Sultan Hamamı (Bahçekapı’da)

Haseki Sultan Hamamı (Yahudiler içinde)

Haseki Sultan İmâreti (Medîne’de)

Haseki Sultan İmâreti (Mekke’de)

Haseki Sultan Medresesi (Avratpazarı’nda)

Haydar Paşa Hamamı (Zeyrek’te)

Hayreddin Paşa Hamamı (Karagümrük’te)

Hayreddin Paşa Hamamı (Kemeraltı’nda)

Hayreddin Paşa Hamamı (Zeyrek’te)

HayreddinPaşa Hamamı (Tophâne’de)

Hoca Hüsrev Câmii (Kocamustafapaşa’da)

Hürrem Çavuş Câmii (Yenibahçe yakınında)

Hüseyin Bey Hamamı (Kayseri’de)

Hüseyin Çelebi Medresesi (Çarşamba’da)

Hüseyin Paşa Câmii (Kütahya’da)

Hüsrev Kethüdâ Dârülkurrâsı (İstanbul’da)

Hüsrev Kethüdâ Hamamı (İzmit’te)

Hüsrev Kethüdâ Hamamı (Ortaköy’de)

Hüsrev Kethüdâ Kervansarayı (İpsala’da)

Hüsrev Kethüdâ Medresesi (Ankara’da)

Hüsrev Paşa Türbesi (Yenibahçe’de)

Hüsreviye (Hüsrev Paşa)Câmii (Haleb’de)

İbrâhim Paşa Câmii (Silivrikapı’da)

İbrâhim Paşa Hamamı (Silivrikapı’da)

İbrâhim Paşa Kervansarayı (İstanbul’da).

İbrâhim Paşa Medresesi (Îsâ Kapısında)

İbrâhim Paşa Medresesi (İstanbul’da)

İbrahim Paşa Sarayı (At Meydanı)

İki adet anbar (Cebehâne yakınında)

İskender Çelebi Bahçesi Sarayının yeniden inşâsı (İstanbul şehir dışında)

İskender Paşa Câmii (Kanlıca’da)

İskender Paşa Hamamı

İskender Paşa Medresesi (Kanlıca’da)

İstanbul Şehzâdebaşı Câmii

İstanbul Süleymâniye Câmii

Kâbe-i şerîf’in kubbelerinin tâmiri

Kâdı Hakîm Çelebi Medresesi (Küçükkaraman’da)

Kâdızâde Efendi Dârülkurrâsı (Fâtih’te).

Kahriye Medresesi (Sultan Selim yakınında)

Kandilli Sarayının yeniden inşâsı (Kandilli’de)

Kapı Ağası Mahmûd Ağa Medresesi (Ahırkapı’da)

Kapıağası Câfer Ağa Medresesi (Soğukkuyu’da)

Kapıağası Köprüsü (Büyükçekmece’de)

Kapıağası Yâkub Ağa Hamamı (Sulumanastır’da)

Kaptan Ali Paşa Hamamı (Fenerkapı’da)

Kaptan Ali Paşa Hamamı (Tophâne’de)

Kara Camii – (Sofya)

Karcı Süleyman Bey Medresesi

Kasım Paşa Câmii (Tersâne yakınında)

Kasım Paşa Medresesi

Kazasker Abdurrahmân Çelebi Câmii (Molla Gürânî’de)

Kazasker İvaz Efendi Camii (İstanbul’da)

Kazasker Perviz Efendi Medresesi (Fâtih’te)

KebecilerKervansarayı (Bitpazarı’nda)

Kervansaray (Büyükçekmece’de)

Kervansaray (Sultan Süleymân İmâreti yakınında)

Kethüdâ Hüseyin Çelebi Medresesi (SultanSelim’de)

Kethüdâ Kadın Hamamı (Akbaba’da)

Kılıç Ali Paşa Camii (Tophane’de)

Kılıç Ali Paşa Türbesi (Tophâne’de)

Kiliseden dönme Eski Câmi’nin (İznik’te)

Kırık Kemer

Kirmasti Medresesi

Kocamustafapaşa Hamamı (Yenibahçe’de)

Kurşunlu Mahzen (Tophâne’de).

Lala Mustafa Paşa Câmii (Erzurum’da)

Lütfi Paşa Hamamı (Yenibahçe’de)

Mağlova Kemeri(Kemerburgaz’da)

Mahmûd Ağa Câmii (Ahırkapı yakınında)

Mahmûd Ağa Sarayı (Yenibahçe’de)

Mahzen (Unkapanı’nda)

Maktul Mustafa Paşa Câmii (Budin’de)

Mâlûl Emir Efendi Medresesi (Karagümrük’te)

Mehmed Ağa Medresesi (Çatalçeşme’de).

Mehmed Bey Câmii (İzmit’te)

Mehmed Paşa Dârülkurrâsı (Eyüp’te)

Mehmed Paşa İmâreti (Bosna’da)

Mehmed Paşa İmâreti (Burgaz’da)

Mehmed Paşa İmâreti (Hafsa’da)

Mehmed Paşa Kervansarayı (Burgaz’da)

Mehmed Paşa Sarayı (Ayasofya yakınında)

Mehmed Paşa Sarayı (Bosna’da

Mehmed Paşa Sarayı (Halkalı yakınında Yergöğ’de)

Mehmed Paşa Sarayı (Kadırga’da)

Mehmed Paşa Sarayı (şehrin dışında Rüstem Çelebi Çiftliğinde)

Mehmed Paşa Sarayı (Üsküdar’da)

Mehmed Paşa Türbesi (Topkapı’da)

MehmedPaşa Hamamı (Edirne’de)

MehmedPaşa Hamamı (Galata’da)

MehmedPaşa Kervansarayı (Hafsa’da)

MehmedPaşa Köprüsü (Sinanlı’da)

MehmedPaşa Medresesi (Eyüp’te)

MehmedPaşa Medresesi (Kadırga’da)

Memi Kethudâ Câmii (Ulaşlı’da)

Merkez Efendi Hamamı (Yenikapı dışında)

Mesih Mehmed Paşa Câmii (Yenibahçe’de).

Mihrimah Sultan Camii (Üsküdar)

Mihrimah Sultan Camii – Edirnekapı

Mihrimah Sultan İmâreti (Üsküdar’da)

Mihrimah Sultan Medresesi (Edirnekapı’da)

Mihrimah Sultan Medresesi (Üsküdar’da)

Mihrimah SultanHamamı (Edirnekapı’da)

Mîrmirân Kasımpaşa Hamamı (Hafsa’da)

Mısırlı Mustafa Paşa Medresesi (Gebze’de)

Molla Çelebi Camii (Fındıklı’da)

Molla Çelebi Câmii (Tophâne Beşiktaş arasında)

Molla Çelebi Hamamı (Fındıklı’da)

Müderris köyü yakınındaki kemer (Kemerburgaz’da).

Müfti Ebüssü’ûd Efendi Hamamı (Mâcuncu Çarşısında)

Müftü Sa’di Çelebi Dârülkurrâsı (Küçükkaraman’da)

Muhiddin Çelebi Câmii (Tophâne’de)

Muradiye Camii (Avlonya’da)

Mustafa Paşa Câmii (Bolu’da)

Mustafa Paşa İmâreti (Gebze’de).

Mustafa Paşa Kervansarayı (Ilgın’da)

Mustafa Paşa Köprüsü (Meriç üzerinde)

Mustafa Paşa Köprüsü başında bir imâret (Edirne’de)

Mutbak ve kiler (sarayda)

Nişancı MehmedBey Medresesi (Altımermer’de)

Nişancı Paşa Çelebi Câmii (Kiremitlik’te)

Nişancı Paşa Hamamı (Eyüp’te)

Odabaşı Behruzağa Hamamı (Şehremini’de)

Odabaşı Câmii (Yenikapı yakınında)

Odabaşı Köprüsü (Halkalıpınar’da)

Orhan Câmii’nin (Kütahya’da) yenilenmesi

Osman Paşa Câmii (Kayseri’de)

Osman Şah Vâlidesi Câmii (Aksaray’da)

Osman Şah Vâlidesi Medresesi (Aksaray yakınında)

Pertev Paşa Câmii (İzmit’te)

Pertev Paşa Kervansarayı (Vefâ’da)

Pertev Paşa Sarayı (şehrin dışında)

Pertev Paşa Sarayı (Vefâ Meydanında)

Pertev Paşa Türbesi (Eyüp’te)

Piyale Paşa Camii

Rüstem Kethüdâsı Mehmed Bey Câmii (Tırhala’da)

Rüstem Paşa Câmii (Bolvadin’de)

Rüstem Paşa Câmii (Rodoscuk’ta)

Rüstem Paşa Câmii (Samanlı’da)

Rüstem Paşa Câmii (Sapanca’da)

Rüstem Paşa Câmii (Tahtakale’de)

Rüstem Paşa Câmii – Tahtakale

Rüstem Paşa Hamamı (Cibâli’de)

Rüstem Paşa İmâreti (Rodoscuk’ta)

Rüstem Paşa İmâreti (Sapanca’da)

Rüstem Paşa Kervansarayı (Galata’da)

Rüstem Paşa Kervansarayı (Karaman Ereğlisi’nde)

Rüstem Paşa Kervansarayı (Karışdıran’da)

Rüstem Paşa Kervansarayı (Samanlı’da)

Rüstem Paşa Kervansarayı (Sapanca’da)

Rüstem Paşa Medresesi (İstanbul’da)

Rüstem Paşa Sarayı (İskender Çelebi Çiftliğinde)

Rüstem Paşa Sarayı (Kadırga’da)

Rüstem Paşa Sarayı (Üsküdür’da)

RüstemPaşa Hamamı (Sapanca’da)

RüstemPaşa Kervansarayı (Akbıyık’ta)

RüstemPaşa Kervansarayı (Edirne’de)

RüstemPaşa Kervansarayı (Rodosçuk’ta)

Şah Sultan Camii – Eyüp

Şâh-ı Hûbân Kadın Sarayı (Kasımpaşa Çeşmesi yakınında)

Şâh-ı Hûban Türbesi (Üsküdar’da)

Şahkulu Medresesi (İstanbul’da)

Sâlih Paşazâde Hamamı (Yeniköy’de)

Saray-ı atîk tâmiri (Beyazıt’ta)

Saray-ı cedîd-i hümâyûn tâmiri (Topkapı’da)

Sarı Kürz Hamamı (İstanbul’da)

Şehzade Camii – Şehzadebaşı

Şehzâde Cihangir Câmii (Tophâne’de)

Şehzâde Sultan Mehmed İmâreti (İstanbul’da)

Şehzâde Sultan Mehmed Türbesi (Şehzâdebaşı’nda)

Şehzâde Sultan Mehmet Medresesi (İstanbul’da)

Şehzâdeler Türbesi (Ayasofya’da)

Sekban Ali Bey Medresesi (Karagümrük’te)

Selimiye Camii – Edirne

Semiz Ali Paşa Câmii (Ereğli’de)

Şemsi Ahmed Paşa Medresesi (Üsküdar’da)

Şemsi Ahmed Paşa Türbesi (Üsküdar’da)

Şemsi Paşa Camii (Üsküdar’da)

Silivri Köprüsü (Sultan Süleyman Köprüsü)

Sinan Ağa Câmii (Kâdı Çeşmesi yakınında)

Sinan Paşa Camii (Beşiktaş’ta)

Sinân Paşa Hamamı (Beşiktaş’ta)

Sinân Paşa Medresesi (Beşiktaş’ta)

SinânPaşa Sarayı (Atmeydanı’nda)

Siyavuş Paşa Sarayı (İstanbul’da)

Siyavuş Paşa Sarayı (Üsküdar’da)

Siyavuş Paşa Sarayı (yine Üsküdar’da)

Siyavuş Paşa Türbesi (Eyüp’te)

Siyavuş Paşanın çocukları için yapılan türbe (Eyüp’te)

Sofu Mehmed Paşa Câmii (Hersek’te)

Sofu Mehmed Paşa Sarayı (Hocapaşa’da)

Sofu MehmedPaşa Medresesi (İstanbul’da)

Sokollu Mehmed Paşa Külliyesi

Sokullu Mehmed Paşa Câmii (Havsa’da Edirne)

Sokullu Mehmed Paşa Köprüsü (Tekirdağ’da)

Sokullu MehmedPaşa Câmii (Burgaz’da)

Sokullu Mehmet Paşa Câmii (Azapkapısı’nda)

Sokullu Mehmet Paşa Câmii (Büyükçekmece)

Sokullu Mehmet Paşa Câmii (Kadırga Limanında)

Sokullu Mehmet Paşa Dârülkurrâsı (Eyüp’te)

Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü (Drina Köprüsü)

Süleymân Subaşı Câmii (Unkapanı’nda)

Süleymaniye Hamamı (Süleymaniyede)

Süleymâniye Medreseleri (İstanbul’da)

Sultan Alâeddin Selçûkî Câmii’nin (Çorum’da) yenilemesi

Sultan Bâyezîd Kızı Câmii (Yenibahçe’de)

Sultan Hamamı (Manisa’da)

Sultan Murâd Câmii (Manisa’da)

Sultan Murâd İmâreti (Manisa’da)

Sultan Selim Câmii (Karapınar’da)

Sultan Selim İmâreti (Karapınar’da)

Sultan Selim Medresesi (Edirne’de)

Sultan Süleymân Câmii (Şam Gök Meydanda)

Sultan Süleymân Dârüşşifâsı (Süleymaniye’de)

Sultan Süleymân Hamamı (Mekke’de)

Sultan Süleyman Han Dârülkurrâası (İstanbul’da)

Sultan Süleymân İmâreti (Çorlu’da)

Sultan Süleymân İmâreti (Şam’da)

Sultan Süleymân İmâreti (Süleymaniye’de)

Sultan Süleyman Köprüsü (Dilovası’nda)

Sultan Süleymân Medresesi (Çorlu’da)

Sultan Süleymân Medresesi (Mekke’de)

Sultan Süleymân Türbesi (Süleymaniye’de)

SultanSelim Türbesi (Ayasofya civârında)

SultanSüleymân Hamamı (İstanbul’da)

Taş Köprü (Lüleburgaz)

Taşlık Câmii (Mahmûd Paşa için Edirne’de)

Tatar Han Câmii (Kırım Gözleve’de)

Tûtî Kâdı Medresesi (Fâtih’te)

Üç Kapılı Hamam (Topkapısarayında)

Üç Kapılı Hamam (Üsküdar Sarayında)

Üçbaş Medresesi (Karagümrük’te)

Ümm-i Veled Medresesi (Karagümrük’te)

Üsküdar Sarayının tâmiri (Üsküdar’da)

Uzun Kemer (Kemerburgaz’da)

Uzunköprü (Edirne)

Vâlide Sultan Dârülkurrâsı (Üsküdar’da)

Vâlide Sultan Dârüşşifâsı (Üsküdar’da)

Vâlide Sultan İmâreti (Üsküdar’da)

Vâlide Sultan Medresesi (Üsküdar’da)

Vâlide SultanHamamı (Cibâli Kapısında)

Vâlide SultanHamamı (Karapınar’da)

Vâlide SultanHamamı (Üsküdar’da)

Vezir Osman Paşa Câmii (Tırhala’da)

Vezir-i âzam RüstemPaşa Türbesi (Şehzâde Türbesi yakınında)

Yahya Efendi Medresesi (Beşiktaş’ta)

Yahya Efendi Türbesi (Beşiktaş’ta)

Yâkub Ağa Hamamı (Tophâne’de)

Yavuz Sultan Selim Medresesi (Halıcılar Köşkünde)

Yenikapı Sarayının yeniden inşâsı (Silivrikapı’da)

Yunus Bey Câmii (Balat’ta)

Yunus Bey Medresesi (Draman’da)

Zâl Mahmûd Paşa Câmii – Eyüp

Zâl Mahmûd Paşa Türbesi (Eyüp’te)

Zift Mahzeni (Tersâne-i Âmirede)

Kategoriler: Tarih - Tarih: 27 Aralık 2018 18:40
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments