Kültür

Kültür: Bir toplumun tarih boyunca ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin hepsine kültür denir.

Kültürü oluşturan manevi unsurlar
Tarih, dil, din ve inançlar, ahlak kuralları, örf ve adetler, komşu kültürler, yasalar ve hukuk kurallarıdır.
Kültürü oluşturan maddi unsurlar
Coğrafi konum, simgeler, doğal ortam özellikleri, iklim özellikleri, su özellikleri, arazi yapısı, toprak özellikleridir.

Kültürün Özellikleri:
1. Millidir.
2. Tarihidir.
3. Özgündür.
4. Ahenkli bir bütündür.
5. Canlı ve tabii bir varlıktır.
6. Özü değiştirilemez.
7. Milletin ortak malıdır.

Kültür kuşaktan kuşağa aktarılan bir sosyalmirastır. Varlığını ve canlılığını ancak bu yolla sürdürebilir. Aktarma vasıtaları ise eğitim-öğretim, gelenekler, din, dil, sanat, edebiyat, folklor gibi, çeşitli kültür taşıyıcı öge ve eserlerdir.

Kültür toplumlara özgüdür, bu nedenle her toplumun kültürü bir diğerinden farklıdır.

Kültür süreklidir ancak zamanla değişikliklere uğrayabilir.

Ülkeden ülkeye kültürel farklılıklar olduğu gibi, yöreden yöreye bile kültür farklılığı olabilir.

Bölgeden bölgeye kültürel farklılığın olmasında; coğrafi konum, alınan eğitim, yüzey şekilleri,gelenek ve görenekler, iklim ve bitki örtüsü gibi nedenler etkilidir.

Kültürel unsurlarımızdan biri el sanatlarımızdır. Örneğin ebru çok eski bir Türk sanatıdır. Kitap kapaklarına renk olmuş, zamanla yeni tekniklerle kendi özgünlüğünü bulmuş, yaşamın ve geleneksel kültürün bütünleyici bir parçasıdır.

Ebru sanatı, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın girişimleriyle 2014 yılında UNESCO’nun (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) “ Somut Olmayan Kültürel Miraslar” arasında yer almıştır. Ebru sanatı, kurslar ve atölye çalışmaları ile desteklenmektedir. Korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması için yerel, ulusal ve uluslararası çalışmalar yürütülmektedir.

Kültürel unsurlarımızdan biri de bayramlarımızdır.

Eski bayramlarda arife günü çocuklar aileleriyle bayramlıklarını almak için çarşıya giderlerdi. Analarımız da geç vakitlere kadar şerbetler kaynatır, gelecek misafirlere ikram edilecek yemekleri yetiştirmeye çalışırlardı. Bayram sabahı güneşin ilk ışıklarıyla ayağa kalkılır, bayramlıklar giyilir, bayram namazına gidilirdi.
Camiden çıkınca herkes birbiriyle bayramlaşırdı. Sadece bayramlarda değil cenaze merasimlerinde de birlikte hareket edilir, herkesin yardımına koşulurdu. Cenaze evlerine yemekler yapılıp götürülür, yedi gün boyunca helvalar kavrulurdu.

Kültürel unsurlarımızdan biri de düğünlerimizdir.

Düğünlerde ekmekler yapılır, düğün evinin her ihtiyacı kalaycı, marangoz, keçeci, yorgancı gibi mahallî ustalar tarafından giderilmeye çalışılırdı. Böylelikle insanlar arasındaki bağlar daha da güçlenirdi.

Kültürel unsurlarımızdan biri de bayramlarımızdır.

Dini ve milli bayramlarımız ile mevsimlik bayramlar, milli birlik ve beraberliğimizi sağlayan önemli kültürel unsurlardandır. Ramazan ve Kurban Bayramları dini bayramlarımızdır.

Yöresel lezzetlerimiz, halk oyunlarımız, türkülerimiz, fıkralarımız, düğünlerimiz, kına gecelerimiz, askere uğurlamalarımız, geleneksel evlerimiz kültürümüzü oluşturan diğer unsurlardandır.

Kültürümüz sevinçte ve kederde bir olmamızı, iri ve diri olmamızı, milli ve manevi değerlerimizi yaşatmamızı sağlar. Bu da bizi güçlü kılar.

İnsanın kişiliğinin gelişmesinde ve toplumsal birlikteliğin oluşmasında tarih, dil, din, örf, âdet, gelenek, görenek ve bayramlar gibi ögeler etkilidir. Bu ögelerin bir araya gelmesi kültürü oluşturur. Kültür bir toplumun devamı için önemli bir unsurdur.
Kuşaktan kuşağa aktarılan ve bir toplumu diğer toplumlardan ayıran hayat tarzı o toplumun millî kültürüdür. Millî kültür aynı zamanda millî kimliği oluşturur. Kültür, millî birlik ve beraberliğe katkı sağlar.
Din, dil, tarih millî kültürün unsurlarındandır.

Din, insanların duygu ve düşüncelerini etkileyerek günlük hayatlarını, yaşam tarzlarını şekillendirir. İslamiyet’in birleştirici gücü, millî kültürümüzü etkileyerek toplumsal birlikteliğimizi güçlendirmiştir.
Toplumsal birlikteliğimizin güçlenmesine Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Mevlâna Celâleddin-i Rumi gibi şahsiyetlerin eserleri de katkı sağlamıştır.

Dil, kültürün nesilden nesile aktarılmasının ve gelişmesinin en önemli aracıdır. Millet hayatındaki devamlılık dil sayesinde sağlanmış olur. Kültürün bazı unsurları varlığını ve devamlılığını dile borçludur. Toplumsal yaşamın vazgeçilmezi olan değerler, örf ve âdetler, gelenek ve görenekler dil vasıtası ile nesilden nesile aktarılır. Bu yüzden Türkçemizin korunması ve geliştirilmesi, kültürün yaşaması için önemlidir.

Tarih, toplumların başından geçen olayları, zaman ve yer göstererek anlatan; bunların sebep ve sonuçlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini ele alan bilim dalıdır. Bir kültür unsuru olarak tarih fertler için olduğu kadar milletler için de önemlidir. Tarih yeni nesillerde millî bilincin oluşmasında, millî birlik ve beraberliğin sağlanmasında rol oynar.

Kültürel değerlerimizin toplumda birlik ve beraberliğimize katkıları
– Dilimiz köprü gibidir. Çünkü kültürel mirasın aktarılmasını sağlar.
– Geleneklerimiz toplumsal tecrübenin aktarılmasını sağlar.
– Sanat toplumsal estetik anlayışını geliştirir.
– Tarih insanın hafızası gibidir. Çünkü yaşadıklarımızı saklar.
– Örfümüz toplumda bireysel davranışlarda uyum sağlar.
– Dinimiz birleştirici güçtür. Toplumsal birlikteliğimizi güçlendirir.

Kategoriler: Sosyoloji - Tarih: 2 Ocak 2020 23:25
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments