İhtilal

Arapça,=hal’kökünden türemiştir. İhtilâl, bir devletin var olansiyasî düzenini ortadan kaldırmak için, hukuk kurallarına baş-vurmadan, zor kullanarak yapılan geniş bir harekettir. Genellikle,halk arasındaki siyasî, sosyal ve ekonomik dengesizliklerin büyü-mesi sonucunda meydana gelir. İhtilâl,inkılâbın eylem safhasıdır.İhtilâllerin ardındaninkılâplar gelir. İhtilâller kısa süreli ve çok hız-lı bir gelişim gösterir. İhtilâlin başarısı, sonucunda ortaya konaninkılâpların başarısıyla doğru orantılıdır. İhtilâllere örnek olarak, 1789 Fransız ve 1917 Bolşevik İhtilâli’nigösterebiliriz.

Kategoriler: Tarih - Tarih: 10 Mart 2019 23:09
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments