Gelişimle İlgili Temel Kavramlar

GELİŞİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

Büyüme

Vücudun boy, kilo ve hacim olarak artmasıdır.

Gelişme

Bireyin büyüme, olgunlaşma ve öğrenmenin etkileşimi ile sürekli ilerleme kaydeden değişmesidir.

Olgunlaşma

Vücut organlarının kendilerinden beklenen fonksiyonu yerine getirebilecek düzeye gelmesi için, öğrenme yaşantılarından bağımsız olarak, kalıtımın etkisiyle geçirdiği biyolojik bir değişmedir. Öğrenme olmaksızın kalıtsal olarak belirlenmiş büyüme örüntüsüne göre doğal olarak gelişme demektir. En güzel örneği; döllenmiş yumurtanın ana rahminde dokuz ay on gün gibi sabit bir sürede düzenli bir sıra izleyerek gelişmesi ve fetüsün ise doğuma hazır hale gelmesidir.

Öğrenme

Bireyin çevresiyle belli bir düzeydeki etkileşimleri sonucunda meydana gelen nispeten kalıcı izli davranış değişikliğidir.

Hazırbulunuşluk

Yeni bir öğrenme yaşantısı için kişisel yeterliklerin tümüdür. Olgunlaşmanın yanında önceki öğrenmelçri, ilgileri, tutumları, güdülenmişlik düzeyleri, yetenekleri, genel sağlık durumunu kapsayan kavramdır. Diğer bir deyişle bireyin eğitim pazarına getirdiği özelliklerin tümüdür.

Kritik dönem

Gelişim     açısından     önemli     zaman     dilimleridir. Çocukların bazı gelişim dönemlerinde ve yaşlarda belli tür   öğrenmelere   karşı   yüksek   duyarlılık   gösterme eğiliminde oldukları dönemlerdir. Bu kavramların birbiriyle ilişkilerini değerlendirirsek;

  • Gelişimde önce büyüme   ve   olgunlaşma   sonra öğrenme oluşur.
    • Olgunlaşma, kişinin    doğuştan    getirmiş    olduğu potansiyelin zaman içinde ortaya çıkmasını ifadeOlgunlaşma bir anlamda öğrenmenin önkoşuludur. Olgunlaşma kalıtımsal özellik taşır.

      Birçok        psikomotor olgunlaşmaya bağlıdır.

      Hazırbulunuşluk,       Olgunlaşma       ve       öğrenme etkileşiminin    bir   sonucudur.    Buradaki    öğrenme bireyin önceki öğrenmelerini ifade eder

Kategoriler: Eğitim Bilimleri - Tarih: 28 Nisan 2020 15:41
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments