Gelişim Görevleri

GELİŞİM GÖREVLERİ MODELİ (HAVİGHURST)

Robert Havighurst 1948 yılında gelişimsel görevler üzerinde yoğunlaşan insan gelişimi konusunda bir kuram ortaya çıkarmıştır.

 • Kritik dönem   kavramından   hareketle   bu   modeli
  geliştirmiştir.
 • Bireylerin gelişiminin dönemler halinde gerçekleştiği
  ve her       dönemin   gelişim   görevleri   olduğunu
 • O dönemde yerine getirilmeyen görevler mutsuzluğa
  yol açar.

örnek:  2 yaş civarında konuşmayı öğrenemeyen çocuk sonraki dönemlerde konuşma güçlüğü çeker.

Okul öncesi dönem gelişim görevleri

 • Yürümeyi ve koşmayı öğrenme
 • Öz bakım becerilerini geliştirme
 • El göz koordinasyonu sağlama
 • Cinsiyet farklarını öğrenme
 • Mode! alma (aile) sosyal ilişkiler kurma.
 • Toplumsal kuralları öğrenmeye başlama

Okul dönemi gelişim görevleri

 • El göz koordinasyonunu sağlama ince motor kas
  gelişimini sağlama.
 • Yeni ve değişik oyunlar öğrenme
 • Yaşıtlarıyla olan ilişkilerini zenginleştirme
 • Okul programına uyma ( okuma yazma öğrenme)
 • Sorumluluk alma

Ergenlikte gelişim görevleri

 • Duyusal bağımsızhk kazanma
 • Karşı cinsleriyle ilişkiler geliştirme
 • Toplumsal sorumluk alma
 • Meslek seçimi
 • Aile kavramına ilgi gösterme evlilik
 • Bağımsız bir birey olarak hareket edebilme
Kategoriler: Eğitim Bilimleri - Tarih: 28 Nisan 2020 15:43
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments