Fatih Sultan Mehmet Dönemi

Fatih Sultan Mehmet (ll. Mehmet)

Avni (1451 –1481)

Devletten İmparatorluğa dönemi

Önce İstanbul fethiiçin hazırlıklara başladı, iki yıl sürdü. İstanbul’un kalın surlarla çevrili olması, dışarıdan yardım alması ve Grejuva (denizde yanan barut) fethi zorlaştırdı.

Fethin Amaçları:Ülke bütünlüğünü sağlamak, Bizans entrikalarına son vermek, Peygamberin övgüsüne layık olmak, cihat politikasını uygulamak ve Boğazlara hakim olmak vs.

Hazırlıklar: Donanma güçlendirildi ve Haliç’ten karadan gemiler yürütüldü. Anadolu Beylikleri ve Balkan Devletleri ile dostluk kuruldu. Tüm güç İstanbul’un fethine ayrıldı. Tekerlekli kulelerinşa edildi. Şahi adıyla Edirne’de devrin en büyük topları döküldü.Anadolu Hisarı’nın karşısına Rumeli Hisarı (Boğazkesen) inşa edildi. 53 günlük kuşatmanın sonunda idealine ulaştı.

Sonuçları: Başkent İstanbul (payitaht) oldu, devlet çok uluslu yapıya dönüştü. Avrupa fethine zemin hazırlandı, ticaret yolları (İpek) ve boğazların hâkimiyeti sağlandı. Osmanlı’nın İslam dünyasında şöhreti arttı. II. Mehmet “Fatih”unvanı aldı. Top ile surların yıkılabileceği anlaşıldı bu feodalitenin sonu oldu. Orta Çağ kapanıp Yeni Çağ açıldı.Ortodoks Kilisesi (İstanbul Fener Rum Patrikha-nesi Osmanlı egemenlğine girdi. İstanbul’daki bilginler İtalya’ya kaçıp rönesansı başlattı.Ülke bütünlüğü sağlandı, Bizans entrikaları son buldu.

Diğer Gelişmeler: Venedik elçilerine (Balyos) ayrıcalıklar vererek Haçlı birliğini bozmak istedi. Cenevizlilerden Amasra, Kırım; Candaroğullarından Sinop; Pontus Rum İmparatorluğundan Trabzon’u alarak İpek Yolu’nunKara-deniz bölümünü ele geçirdi ve Karadeniz’i Türk Gölü yaptı. Doğu Anadolu hâkimiyeti için Akkoyunlu (Uzun Hasan) ile Otlukbeli Savaşını yaptı. (Anadolu’da ilk kez top kullanıldı) Karaman beyliğini dize getirip Konya’yı aldı. Balkanlar’da Belgrat hariç tüm Sırbistan toprakları, Mora, Atina, Bosna -Hersek (Müslüman oldu), Eflak -Boğdan, Arnavutluk’u aldı. Denizlerde ise Ege Adalarını (Bozcaada, Limni, Semadirek, Eğriboz, Taşoz, Midilli ve İmroz) aldı. Rodos Adasını kuşattı fakat alamadı(Denizlerde tek başarısızlık). Katoliklerin merkezini almak için İtalya seferine çıktı ölümüyle sefer yarım kaldı.

Kanunname-i Ali Osman

Devletin geleceği için kardeş katlini yasallaştırdı.

Veraset sistemi, töreilk kez yazılı hale getirildi

Cülus dağıtımı geleneği yasallaştı

Sancak zorunluluğunu yasallaştı

Müsadere uygulaması yasallaştı

Padişah divana her daim katılmayacak, başkanlık etmeyecektir. Divan üyeleri daha rahat karar alacak, kararlarını en son padişaha sunacak padişah isterse yürürlüğe girecektir. Divanıhümayun danışma meclisine dönerken, padişahın otoritesi arttı. Divan toplantılarını artık padişahlar isterlerse kasr-ı adl adı verilen pencereden takip edecekti.

Fatih Dönemi Diğer Gelişmeler

Divan üyelerinin sayısı arttı

Sadrazamı divan başkanı oldu

Türkmenlerin yerine, üst mevkilere devşirmeleri tercih etti

Sadrazamların (veziriazam) devirme olma zorunluğu getirildi. İlk devşirme sadrazam Zağnos Paşa idi

Enderun, saray okulu oldu.

Altın para basıldı. (Sultani)

Topkapı Sarayı inşa edildi

Sahn-ı Seman Medreseleri açıldı

İstanbul ilk camisi Fatih Cami yapıldı

Kale-i Sultaniye ve Kilitbahir Kaleleri inşa edildi. (İstanbul’un güvenliği)

Ünlü bilim adamı Ali Kuşçu ile matematiğin temelleri atıldı

İtalyan ressam Gentile Bellini Fatih Sultan Mehmet’in resmini yaptı

Sinan Paşa, Avrupa’ya eğitime gönderilen ilk ressam (Fatih’in Gül Koklayan Minyatürünü yaptı)

Kaynak: Murat Çınar Hoca

 

 

Kategoriler: Tarih - Tarih: 23 Ocak 2020 19:27
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments