İçerik:

Söylemesi Zor Tekerlemeler

Öğrencilerin telaffuz becerilerinin artırılması için bu yazıda zor tekerlemeler yer almaktadır. Öncelikle bu tekerlemeleri öğrencilere ezberletiniz. Bu sayede öğrencilerin dil gelişimi ciddi oranda gelişecektir. Dil tembelliğini yeneceğiniz gibi öğrencilerin gelişimine katkı sağlıyabileceksiniz.

Devamını Göster
Alıntılama

Alıntılama (Tanık Gösterme)

Devamını Göster
Örnekleme

Ana düşünceyi belirginleştirmek için konuyla İlgili örnek vermektir. Renklerin insan psikolojisi üzerinde bazı etkileri olduğu belirlenmiştir. Örneğin beyaz, açık sarı insanı dinlendirir; pembe, mavi canlandırır; mor, kahverengi gibi koyu renkler yorar, karamsarlaştırır.

Devamını Göster
Karşılaştırma

En az iki varlığın,kavramın ya da düşüncenin benzerliklerini ve karşıtlıklarını ortaya koymaktır.

Devamını Göster
Tanımlama

“Bu nedir?” sorusunun cevabını veriyorsa tanım cümlesidir. Öznel ya da nesnel olabilir. İnsan beyninin dayanağıdır kitap.Önce kültür birikiminin saklayıcısı,sonra yaşanan kuşakların oluş halindeki düşünce, duyuş ve görüşlerinin yayılmasını sağlayan araçtır.

Devamını Göster
Öyküleme

Bir olay ya da durumu; yer,zaman ve kişiler çerçevesinde anlatır. ***Betimlemeyi bir fotoğraf karesine, öykülemeyi kamera kaydına benzetebiliriz. Betimlemede bir fotoğrafta görülebilecek görseller tarif edilir: Yağmur yağıyordu, yeşil bir ormandı, kırmızı çizmeleri vardı... Öykülemede ise bir video görüntüsü gibi zaman ilerler, kişiler konuşur ya da hareket eder, olaylar vardır. ***Öykülemenin içinde betimleme yer alabilir. Nuran’ın gitmesiyle zihni hayatı durmuş gibiydi. Sanki genç kadın bu mazi rüyasının bütün canlı ve güzel taraflarını beraberinde götürmüş, yerinde tıpkı Mümtaz’ın hayatı gibi bir kül yığını kalmıştı. O kadar dikkatle hazırladığı, beraberinde yaşadığı kahramanlar,

Devamını Göster
PARAGRAFIN YAPISI

Giriş Bölümü Paragrafın genellikle ilk cümlesidir.Parçanın "tanıtım" cümlesidir, diyebiliriz. Giriş cümlesinde, kendisinden önce bir cümle olduğunu düşündürecek kelimeler, bağlaç ve edatlar bulunmaz.  Geçmişten yararlanarak geleceğe ışık tutabiliriz. (Giriş cümlesi olabilir.)  Bu yazar da anlattıklarını gerçek hayattan aldığını söylüyor. (Giriş cümlesi olamaz.)  Bu olay çağımızın en önemli olayıdır. (Giriş cümlesi olamaz.)  Gençliği iyiye yönelten, insanlığı iyiye yöneltir. (Giriş cümlesi olabilir.) Gelişme Bölümü Düşüncenin geliştirilmesi amacıyla kurulan cümlelerden oluşur. Bu bölümde düşünceyi geliştirme yollarından yararlanılır (benzetme, tanık gösterme, karşılaştırma vb.) Gelişme bölümündeki cümleler birbiriyle anlam ve dil bilgisi kuraları açısından bağlı olmalı, birbirini tamamlar nitelikte olmalıdır. Sonuç Bölümü Düşüncelerin bir sonuca bağlandığı, anlatılanların özetlendiği bölümdür.

Devamını Göster
Paragrafın Yardımcı Düşüncesi

PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE Ana düşünceyi açıklayan, destekleyen, kanıtlayan diğer cümleler yardımcı düşüncelerdir. Yardımcı düşünceler aynı zamanda konunun sınırlarını belirler. Bir parçada birden fazla yardımcı düşünce vardır. Soru Tipleri:  Paragrafta aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir?  Parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?  Paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?  Parçada kendisinden bahsedilen kişi için hangisi söylenemez?  Parçada aşağıdakilerin hangisinde değinilmemiştir?

Devamını Göster
Paragrafın Ana Düşüncesi

PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE Paragrafta, yazarın okuyucuya vermek istediği mesaj, yazıyı yazma amacı ana düşünceyi verir. Paragrafa sorulan “Yazarın vermek istediği mesaj nedir, yazar niçin anlatıyor?” sorularının cevabıdır. Cümle biçimindedir. Soru Tipleri:  Bu paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?  Bu paragrafta anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?  Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?  Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı hangisidir?  Bu parçada asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Devamını Göster