İçerik:

Söylemesi Zor Tekerlemeler

Öğrencilerin telaffuz becerilerinin artırılması için bu yazıda zor tekerlemeler yer almaktadır. Öncelikle bu tekerlemeleri öğrencilere ezberletiniz. Bu sayede öğrencilerin dil gelişimi ciddi oranda gelişecektir. Dil tembelliğini yeneceğiniz gibi öğrencilerin gelişimine katkı sağlıyabileceksiniz.

Devamını Göster
Alıntılama

Alıntılama (Tanık Gösterme)

Devamını Göster
Örnekleme

Ana düşünceyi belirginleştirmek için konuyla İlgili örnek vermektir. Renklerin insan psikolojisi üzerinde bazı etkileri olduğu belirlenmiştir. Örneğin beyaz, açık sarı insanı dinlendirir; pembe, mavi canlandırır; mor, kahverengi gibi koyu renkler yorar, karamsarlaştırır.

Devamını Göster
Karşılaştırma

En az iki varlığın,kavramın ya da düşüncenin benzerliklerini ve karşıtlıklarını ortaya koymaktır.

Devamını Göster
Tanımlama

“Bu nedir?” sorusunun cevabını veriyorsa tanım cümlesidir. Öznel ya da nesnel olabilir. İnsan beyninin dayanağıdır kitap.Önce kültür birikiminin saklayıcısı,sonra yaşanan kuşakların oluş halindeki düşünce, duyuş ve görüşlerinin yayılmasını sağlayan araçtır.

Devamını Göster
Öyküleme

Bir olay ya da durumu; yer,zaman ve kişiler çerçevesinde anlatır. ***Betimlemeyi bir fotoğraf karesine, öykülemeyi kamera kaydına benzetebiliriz. Betimlemede bir fotoğrafta görülebilecek görseller tarif edilir: Yağmur yağıyordu, yeşil bir ormandı, kırmızı çizmeleri vardı... Öykülemede ise bir video görüntüsü gibi zaman ilerler, kişiler konuşur ya da hareket eder, olaylar vardır. ***Öykülemenin içinde betimleme yer alabilir. Nuran’ın gitmesiyle zihni hayatı durmuş gibiydi. Sanki genç kadın bu mazi rüyasının bütün canlı ve güzel taraflarını beraberinde götürmüş, yerinde tıpkı Mümtaz’ın hayatı gibi bir kül yığını kalmıştı. O kadar dikkatle hazırladığı, beraberinde yaşadığı kahramanlar,

Devamını Göster
PARAGRAFIN YAPISI

Giriş Bölümü Paragrafın genellikle ilk cümlesidir.Parçanın "tanıtım" cümlesidir, diyebiliriz. Giriş cümlesinde, kendisinden önce bir cümle olduğunu düşündürecek kelimeler, bağlaç ve edatlar bulunmaz.  Geçmişten yararlanarak geleceğe ışık tutabiliriz. (Giriş cümlesi olabilir.)  Bu yazar da anlattıklarını gerçek hayattan aldığını söylüyor. (Giriş cümlesi olamaz.)  Bu olay çağımızın en önemli olayıdır. (Giriş cümlesi olamaz.)  Gençliği iyiye yönelten, insanlığı iyiye yöneltir. (Giriş cümlesi olabilir.) Gelişme Bölümü Düşüncenin geliştirilmesi amacıyla kurulan cümlelerden oluşur. Bu bölümde düşünceyi geliştirme yollarından yararlanılır (benzetme, tanık gösterme, karşılaştırma vb.) Gelişme bölümündeki cümleler birbiriyle anlam ve dil bilgisi kuraları açısından bağlı olmalı, birbirini tamamlar nitelikte olmalıdır. Sonuç Bölümü Düşüncelerin bir sonuca bağlandığı, anlatılanların özetlendiği bölümdür.

Devamını Göster
Paragrafın Yardımcı Düşüncesi

PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE Ana düşünceyi açıklayan, destekleyen, kanıtlayan diğer cümleler yardımcı düşüncelerdir. Yardımcı düşünceler aynı zamanda konunun sınırlarını belirler. Bir parçada birden fazla yardımcı düşünce vardır. Soru Tipleri:  Paragrafta aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir?  Parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?  Paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?  Parçada kendisinden bahsedilen kişi için hangisi söylenemez?  Parçada aşağıdakilerin hangisinde değinilmemiştir?

Devamını Göster
Paragrafın Ana Düşüncesi

PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE Paragrafta, yazarın okuyucuya vermek istediği mesaj, yazıyı yazma amacı ana düşünceyi verir. Paragrafa sorulan “Yazarın vermek istediği mesaj nedir, yazar niçin anlatıyor?” sorularının cevabıdır. Cümle biçimindedir. Soru Tipleri:  Bu paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?  Bu paragrafta anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?  Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?  Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı hangisidir?  Bu parçada asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Devamını Göster
Paragrafın Konusu

PARAGRAFTA KONU "Bu parçada ne anlatılıyor?" sorusunun cevabını verir. Yazarın ele aldığı, üzerinde durduğu kavram,olay ya da nesnedir. Cümle biçiminde değildir. Soru tipleri:  Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir?  Bu parçada aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?  Bu parçada aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmaktadır?  Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisinden yakınılmaktadır.  Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisinden söz edilmektedir. **Başlık, konunun özetidir.

Devamını Göster
Neden – Sonuç ve Amaç – Sonuç

Neden Sonuç ve Amaç Sonuç Cümleleri *Bağlaçtan önceki yargı gerçekleşmişse neden-sonuç, henüz gerçekleşmemişse amaç-sonuç cümlesidir. *Bağlacın yerine "amacıyla" kelimesini koyabiliyorsak amaç sonuç, koyamıyorsak neden sonuç cümlesidir. **Neden sonuç cümleleri aynı zamanda gerekçeli yargılardır. Para çekmek için bankaya gitti. (para çekmek henüz gerçeklememiş, amaç-sonuç) (Para çekmek amacıyla bankaya gitti.) Para çektiği için alışverişe gitti. (Para çekme işi gerçekleşmiş, neden-sonuç)  Borçlarından kurtulmak için evini satmış (amaç-sonuç)  Aşırı sıcaklar yüzünden can kaybı yaşandı. (neden-sonuç)  Sen gelmedin diye açmadı güller. (neden-sonuç)  Bir ev almak için yıllardır para biriktiriyoruz. (amaç-sonuç)

Devamını Göster
Öznel ve Nesnel Anlam

Öznel Anlatım: Doğruluğu veya yanlışlığı kişiden kişiye değişen, kanıtlanamayan yargıları içeren cümlelerdir. Nesnel Anlatım: Doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye değişmeyen, kanıtlanabilen yargılardır. İstanbul, tarihi ve doğal güzellikleriyle dünyanın en güzel şehirlerindendir. *Güzellik kavramı kişiden kişiye değişebilir, özneldir. Toplantıda konuşulanlar çok sıkıcıydı. *Sıkıcılık kavramı kişiden kişiye değişebilir, özneldir. Filmde olaylar küçük bir kasabada geçiyor. *Filmde olayların küçük bir kasabada geçtiği değişmez bir gerçektir. Nesneldir. Ay,dünyanın uydusudur. *Bilimsel veriler nesneldir. Başarılı olmak için önce başarıya şartlanmak gerekir. *Tamamen öznel bir cümledir, başarının şartları kişiden kişiye değişir.

Devamını Göster
Deyim Aktarması

Deyim Aktarmaları Doğadan İnsana Aktarma Sınavı kazandığını duyunca sevinçten havalara uçtu. *Uçmak kuşlara ait bir özelliktir, insana aktarılmış. Aslanım, bunu başarabilirsin! *Aslan doğada bir canlıdır, insana güçlü olma özelliği aktarılmıştır. İnsandan Doğaya Aktarma Yaralı bir gemi, hırçın denizin dalgalarında kayboldu. *Kişileştirme aynı zamanda insandan doğaya aktarmadır. Hırçın olmak insana ait bir özelliktir, doğaya aktarılmış. Doğadan Doğaya Aktarma Karlar uçuşuyordu gecede, rüzgarlar uluyordu camlarda. Uçmak kuşlara aittir karlara aktarılmış; ulumak köpeklere aittir, rüzgara aktarılmış. Hepsi doğada olan şeylerdir, birbirlerine aktarılmış.

Devamını Göster
Ad Aktarması

Ad Aktarması Bir sözcüğün benzetme amacı güdülmeden başka bir sözcük yerine kullanılması.  Uçak az önce Ankara’ya iniş yaptı. (hava alanına )  Bütün mahalle sabaha kadar uyumadı. (mahalledeki insanlar)  Batı bu konuda uzlaşmaya varacağını bildirdi. (Batı'daki devlet adamları)  Orhan Veli’yi mutlaka okumalısın. (şiirlerini)  Tabağını çabuk bitir. (içindeki yemeği)  Bu tiyatroyu 10/A sınıfı hazırladı. (sınıftaki öğrenciler)  İmza gününde usta kalemler bir araya geldi. (yazarlar)  Bütün gözler onun üzerindeydi. (insanların bakışları)  Adresi şu markete sorar mısın?(marketteki kişiye)

Devamını Göster
Dolaylama

Dolaylama Bir sözcükle karşılanabilen bir kavramı birden çok sözcükle ifade etmektir. Hayat arkadaşı (eş) Ege’nin incisi (İzmir) Bacasız sanayi (turizm) Beyaz altın (pamuk) File bekçisi (kaleci) Derya kuzusu (balık)

Devamını Göster
Genel ve Özel Anlam

Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler Anlam olarak daha geniş kapsamlı olan sözcükler genel, anlamı daha dar kapsamlı olan sözcükler özeldir. varlık – canlı- bitki- çiçek- papatya (genelden özele) kedi- hayvan-canlı-varlık (özelden genele)  Antalya, Akdeniz Bölgesi’nde bulunur. (özelden genele)  En sevdiğim şair Orhan Veli’dir. (genelden özele)

Devamını Göster
Nitel ve Nicel Anlam

Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcükler Sayılabilen, ölçülebilen özellikler nicelik; sayılamayan, ölçülemeyen özellikler nitelik bildirir. üç kilo elma -nicelik lezzetli elma- nitelik on kişilik sınıf- nicelik çalışkan sınıf -nitelik

Devamını Göster
İkileme

İkilemeler güçlü kuvvetli, şan şöhret, sorgu sual (eş anlamlı sözcüklerin kullanılmasıyla oluşmuştur) abuk sabuk, ıvır zıvır, eçiş bücüş (ikisi de anlamsız sözcüklerle oluşmuştur) akıl fikir, yalan yanlış, eş dost (yakın anlamlı sözcüklerle oluşmuştur) hızlı hızlı , yavaş yavaş, acı acı ( aynı sözcüğün tekrarı ile oluşmuştur) eğri büğrü, çoluk çocuk, yırtık pırtık (biri anlamlı biri anlamsız söcüklerle oluşmuştur)

Devamını Göster
Terim Anlam

Terim Anlamlı Sözcükler Bir bilim, sanat, meslek dalıyla ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan sözcüklerdir. *Bilim, sanat, meslek dallarının isimleri terim değildir. sıfat, özne, tümleç -Türkçe açı, dörtgen- matematik perde, suflör- tiyatro

Devamını Göster
Somutlaştırma

Somutlaştırma (Somutlama)

Devamını Göster
Sözcükte Anlam

Anlamı olan en küçük ses birliğine sözcük denir. Sözcükler cümleyi oluşturan unsurlardır. Sözcükler kendi başlarına anlamlı olmakla birlikte cümlede de anlam kazanır ve bu nedenle de değişik anlamlarda kullanılabilir.

Devamını Göster