İçerik:

Atatürk’ün Kişilik Özellikleri

Ülkemizin kurucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kişisel özellikleri, kişilik özelliklerine yönelik bilgilere bu yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Devamını Göster
Atlantik Bildirisi

Atlantik Bildirisi : II. Dünya Savaşı sırasında İngiltere Başkanı Winston Churchill ile o sırada henüz savaşa girmemiş olan ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt arasında Kanada açıklarında bir savaş gemisinde yapılan ve beş gün süren görüşmeler sonucunda 14 Ağustos 1941'de ortak bir bildiri yayınlandı. Bu maddeler daha sonra Birleşmiş Milletler Antlaşması'na dahil edildi. Bildirinin maddeleri özetle şöyleydi:

Devamını Göster
Hatay’ın Anavatana Katılma Süreci

Halkının büyük çoğunluğu Türk olan ve Misak-ı Milli sınırları içerisinde bulunan Hatay (İskenderun sancağı) Fransa'yla imzaladığımız Ankara Antlaşması'yla (20 Ekim1921) Türkiye sınırları dışında kaldı. Fransa 1926'da İskenderun sancağı sınırları içinde, yapılan seçimler ve hazırlanan anayasa sonucunda burada "Bağımsız İskenderun Hükümeti"ni kurdu. Daha sonra Fransa bu hükümetin adını değiştirerek "Kuzey Suriye Hükümeti" adını verdi.

Devamını Göster
Sadabat Paktı Amacı, Kurucuları

SADABAT PAKTI (8 Temmuz 1937) Türkiye, Irak, İran ve Afganistan arasında imzalanmış çok taraflı bölgesel bir antlaşmadır.

Devamını Göster
Çarlık Rusyasının Yıkılışı ve Bolşevik İhtilali

Mart 1917'e Petersburg'da kadın işçilerin başlattığı grev kısa sürede askerlerinde destek vermesiyle bir devrime dönüşünce Çar II. Nikola tahttan çekilmiş, Duma (meclis) üyeleri tarafından kurulan geçici hükümet yetkiyi devraldı. Önceleri geçici hükümeti destekleyen Bolşevikler, sürgündeki Lenin'in Petersburg'a dönmesiyle geçici hükümeti devirmeye karar verdiler. Ekim 1917'de Bolşevikler yönetimi ele geçirdiler. Lenin zaman kazanmak için Almanlarla 3 Mart 1918'de Brest Litovsk Antlaşması'nı imzaladı. Dış güçlerin desteklediği Çar yanlısı Beyaz Ordu'nun başlattığı iç savaş üç yıl sürmüş ve bu iç savaş Bolşevikler'in zaferiyle sonuçlandı.

Devamını Göster
1. Dünya Savaşı’nın Sonuçları

1. Dünya Savaşı'nın savaşa giren devletlere birçok etkisi olmuştur bunlara aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

Devamını Göster
1. Dünya Savaşı Sonrasında Yapılan Antlaşmalar

I. Dünya Savaşı'nın ardından savaşa giren devletler arasında antlaşmalar imzalandı. I. Dünya Savaşı Sonrasında Yapılan Antlaşmalar Almanya : Versay Avusturya : Sen–Jermen Macaristan : Trianon Bulgaristan : Nöyyi Osmanlı : Sevr

Devamını Göster
1. Dünya Savaşı Genel ve Özel Sebepleri

Dünya'yı derinden etkileyen 1. Dünya Savaşı'nın genel ve özel sebeplerini bu yazımızda bulabilirsiniz.

Devamını Göster
Atatürk’ün Okuduğu Okullar

Ülkemizin kurucu Mustafa Kemal Atatürk, eğitim boyunca gittiği okullar sırasıyla şöyledir.

Devamını Göster
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

Orta Asya: Türklerin dünya üzerinde ilk kez görüldükleri yerdir. Türklerin anavatanıdır.

Devamını Göster
Divan-ı Hümayun

En yüksek yönetim organı (yürütme) ve yüksek mahkeme (yargı) idi. Önemli devlet meseleleri burada görüşülür, gerektiğinde karara bağlanırdı. Orhan Gazi kurdu, II. Mahmut kaldırdı. Divan kararlarına hüküm kararların yazıldığı defterlere mühimedenirdi. Divanıhümayun kararlarının uygulanıp kayıtlarının tutulmasında beylikçi, tahvil, ruûs ve amedi kalemleri sorumluydu.

Devamını Göster
Fatih Sultan Mehmet Dönemi

Fatih Sultan Mehmet (ll. Mehmet)

Devamını Göster
II. Murat Dönemi

1421 –1451 Amcası Düzmece Mustafa isyanına sonverdi. Buçuktepe’yi (ilk yeniçeri İsyanı) bastırdı. Sırplardan Selanik alındı. Macarlarla 10 yıllıkEdirne –Segedin Barışıyapıldı. Tuna Nehri sınır oldu.

Devamını Göster