İçerik:

Atatürk’ün Okuduğu Okullar

Ülkemizin kurucu Mustafa Kemal Atatürk, eğitim boyunca gittiği okullar sırasıyla şöyledir.

Devamını Göster
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

Orta Asya: Türklerin dünya üzerinde ilk kez görüldükleri yerdir. Türklerin anavatanıdır.

Devamını Göster
Divan-ı Hümayun

En yüksek yönetim organı (yürütme) ve yüksek mahkeme (yargı) idi. Önemli devlet meseleleri burada görüşülür, gerektiğinde karara bağlanırdı. Orhan Gazi kurdu, II. Mahmut kaldırdı. Divan kararlarına hüküm kararların yazıldığı defterlere mühimedenirdi. Divanıhümayun kararlarının uygulanıp kayıtlarının tutulmasında beylikçi, tahvil, ruûs ve amedi kalemleri sorumluydu.

Devamını Göster
Fatih Sultan Mehmet Dönemi

Fatih Sultan Mehmet (ll. Mehmet)

Devamını Göster
II. Murat Dönemi

1421 –1451 Amcası Düzmece Mustafa isyanına sonverdi. Buçuktepe’yi (ilk yeniçeri İsyanı) bastırdı. Sırplardan Selanik alındı. Macarlarla 10 yıllıkEdirne –Segedin Barışıyapıldı. Tuna Nehri sınır oldu.

Devamını Göster
Çelebi Mehmet Dönemi

Kardeşleri Süleyman, Musa, Mustafa ve İsaÇelebiyi bertaraf edip 11 yıllık fetret devrine son vererek devletin ikinci kurucusu oldu. Saruhan Beyliğine son verdi. Menteşe ve Teke Beyliklerini egemenlik altına aldı. Kardeşi Mustafa Çelebi isyanını bastırdı. Anadolu’da ilk dini -sosyal içerikli isyan Şeyh Bedrettinisyanı bu dönemde çıktı, kısa sürede bastırıldı. Çalıbey Deniz Savaşı Venedikler ile yapılan ilk deniz savaşı idi.Venedik yenildik.

Devamını Göster
Orhan Gazi Dönemi

Devletin Gerçek Kurucusu

Devamını Göster