Alt Kategoriler

İçerik:

Karesioğulları

Karesioğulları, beyliğin ismini kurucusu Karesi Bey'den alır. Balıkesir çevresinde kurulmuş ve denizcilikle uğraşmış bir beyliktir. 1296-1299 yılları arasında Balıkesir bölgesinde varlığını devam ettirirken Osmanlı Devleti padişahı Orhan Bey döneminde Osmanlı Devleti'ne katılmıştır. Karesioğullarının Osmanlı Devleti'ne katılması üzerine deniz gücüne kavuşulmuş ve yeni fetihler için güç kazanılmıştır.

Devamını Göster
Ata Sözleri

Toplumlar tarafından uzun yıllarca boyunca oluşan deneyimlerden kazandıkları düşünceler ve yargıları içeren hem öğretici hem de mecazi anlam bırakan eğiti ve öğretici sözlerdir.

Devamını Göster
Mimar Sinan

Mimar Sinan Ağa veya Koca ve Usta Mimar olarak bilinen Sinan, Osmanlı Devleti'nde Kanuni Sultan Süleyman da olmak üzere üç hükümdar döneminde görev yapmıştır. Dönemin en önemli mimar ve sanatçısıdır. Doğum Tarihi olarak 1490 ve Kayseri'nin Ağırnas köyü bilinmektedir.

Devamını Göster
Özlü Sözler

Bir konuyu anlatmak için kısa ve öz söylenen sözlere özlü söz denir.

Devamını Göster
Söz Sanatları

Bir duyguyu veya düşünceyi daha etkili ve güzel anlatmak için konuşmalarımızda sık sık söz sanatlarına başvururuz.

Devamını Göster
Bac

Osmanlı Devleti'nde pazarda satılan ürünler üzerinden alınan vergiye bac vergisi denilmektedir. Bu vergileri toplayan kişilere Bac Emini denilmiştir.

Devamını Göster
Ayan

Osmanlı Devleti'nde taşrada zamanla güçlenen toprak ağası varlıklı kişilere ayan denir. Ayanların gücünün artmasıyla Sened-i İttifak imzalanmış ve ayanların varlığı resmi olarak tanınmıştır.

Devamını Göster
Enterdi

Hristiyanlık dininde Papa'nın dini güçleri sebebiyle verdiği emirle bir halkı toptan dinden çıkarmasına enterdi denir.

Devamını Göster
Akçe

Osmanlı Devleti zamanında kullanılan para birimidir. Akçeler gümüşten kesim yapılırdı.

Devamını Göster
Paraleller

Dünya üzerindeki bir yeri belirtirken kuzey ve güney yönlü belirtirken faydalandığımız kaynaktır.

Devamını Göster
Dulkadiroğulları

Kösedağ Savaşı'ndan sonra kurulan II. Beyliklerdendir. Beyliğin kurucusu Zeyneddin Karaca Bey'dir. Beylik Kahramanmaraş ve Elbistan çevresinde kurulmuştur. Hem Osmanlı Devleti hem de Memlük Devleti, Dulkadiroğulları Beyliğini kendi topraklarına katmak istemişlerdir.

Devamını Göster
Esma-ül Hüsna

Kelime anlamı olarak Esma-ül Hüsna Allah’ın sahip olduğu güzel adlar anlamına gelir.

Devamını Göster
Saf Madde

Fiziksel şekilde kendisi dışındaki başka maddelerle ayrışamayan maddelere saf madde denir. Örneğin: Su, tuz gibi maddelerdir. Ancak saf maddelerin de belirli bir kaynama ve erime noktaları bulunmaktadır.

Devamını Göster
İrad-ı Cedid

III. Selim'in emri ile 1739 yılında kurulan Nizam-ı Cedid ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş hazinedir. Bu bütçe sayeside devlete yük olunmadan Nizam-ı Cedid ordusunun ihtiyaçları karşılanmıştır.

Devamını Göster