İçerik:

Sesin Oluşumu

Ses Nasıl Oluşur? Günlük hayatta duyduğumuz seslerin tamamı belli bir kaynaktan ortaya çıkmaktadır. Duyduğumuz seslerin tamamı titreşimler sonucu meydana gelmektedir. Vurma, çekme, itme, üfleme ve sallama gibi yollarla cisimler titreşimler oluşur ve sonucunda ortaya ses çıkar.

Devamını Göster
Adezyon Ve Kohezyon

Adezyon Ve Kohezyon konu anlatımı

Devamını Göster
Kütle

Kütleyi tanımak için değişmeyen madde miktarı denebilir.  Ancak yüksek hızlarda maddede enerjinin bir kısmının kütleye dönüşmesi üzerine maddede belli bir oranda artış yönünde değişim meydana gelebilir. Bu sebepledir ki kütle için yapılabilecek en doğru tanım 'bir cisimde bulunan mevcut madde miktarına kütle denir.'

Devamını Göster
Zvezda

Uzay araçlarında bulunan astronotların yaşam alanlarına zvezda denilmektedir.

Devamını Göster
Saf Madde

Fiziksel şekilde kendisi dışındaki başka maddelerle ayrışamayan maddelere saf madde denir. Örneğin: Su, tuz gibi maddelerdir. Ancak saf maddelerin de belirli bir kaynama ve erime noktaları bulunmaktadır.

Devamını Göster