İçerik:

Türkiye’nin Yüzey Şekilleri

1. Ortalama yükselti ve engebe fazladır.

Devamını Göster
Türkiye’de Jeolojik Zamanlar

Türkiye’deki Değişimler 1. ZAMAN Türkiye’de masif (sert) kütleler oluşmuştur. (Yıldız, Menteşe, Bolu-Ilgaz, Kırşehir ve Bitlis masifleri) Zonguldak ve çevresinde taş kömürü yatakları oluşmuştur.

Devamını Göster
Türkiye’nin Özel Konumu

- Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasında yer alır. - Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada ülkesidir. - İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına sahiptir. - Ortadoğu ve Kafkas petrol ülkelerine komşudur. - Alp-Himalaya kıvrım sistemi içinde yer aldığı için ortalama yükselti ve engebe fazla, kırıklı yapılar yaygın, sıcak su kaynağı fazla ve deprem riski yüksek bir ülkedir. - Batısından doğusuna doğru ortalama yükselti artar, sıcaklıklar düşer. - Dağlar genel olarak doğu-batı yönlü uzanır. - Dağlar Ege Bölgesi’nde kıyıya dik, Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi’nde kıyıya paralel olarak uzanır. - Gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasındaki fark fazladır.(engebe fazla olduğu için) - Yer şekilleri çeşitliliği fazla olduğu için aynı anda farklı mevsim özellikleri yaşanır. - Asya ile Avrupa arasındaki transit ticaret yolları Türkiye’den geçer.

Devamını Göster
Türkiye’nin Matematik Konumu

Türkiye'nin Matematik Konumu ve Sonuçları: 1. Enlemlerinin Sonuçları: ( 36°- 42° Kuzey) Güneyden kuzeye doğru gidildikçe; Güneş ışınlarının yere düşme açısı daralır. Ortalama hava sıcaklıkları azalır. Çizgisel dönüş hızı azalır. Bu yüzden alacakaranlık süresi uzar. Deniz suyu sıcaklığı, tuzluluğu ve yoğunluğu azalır. Gölge boyu uzar. 21 Haziran’da gündüz süresi, 21 Aralık’ta gece süresi uzar.

Devamını Göster
Eksen Eğikliğinin Sonuçları

Eksen Eğikliğinin Sonuçları - Mevsimler oluşur. - Kuzey ve Güney Yarım kürelerde farklı mevsimler yaşanır. - Güneş ışınlarının düşme açısı zaman içerisinde değişir. - Aynı boylam üzerindeki noktalarda Güneş'in doğuş ve batış saatleri değişir - Gece - gündüz süreleri değişir. - Güneş ışınlarının dik geldiği kesimlerin yıl içinde değişmesi ve dönencelerin oluşması. - Kutup noktaları ile daireleri arasında sürekli gece ve gündüzler yaşanır - Kutup dairelerinin enlem dereceleri oluşur. - Muson rüzgârları oluşur. - Ekvatordan kutuplara gidildikçe gecegündüz süreleri arasındaki farkın artması.

Devamını Göster
Dünya’nın Günlük Hareketleri

Günlük Hareketin Sonuçları Gece ve gündüzler oluşur. Yerel saat farkları ortaya çıkar. - Doğu ve batı yönleri ortaya çıkar. -Dünya üzerinde herhangi bir yer, güneş ışınlarını gün içinde farklı açılarla alır.

Devamını Göster
Dünya’nın Şekli ve Sonuçları

Dünyamız ekvatorda şişkin, kutuplarda basıktır. Dünya'nın bu özel şekline GEOİD denir. Dünya'nın bu şekli kazanmasında kendi ekseni etrafındaki dönüşü neden olmuştur.

Devamını Göster
Türkiye’de Kıyı Tipleri

 Türkiye’de Görülen Kıyı Tipleri: 1. Enine Kıyı Tipi - Dağlar kıyıya dik uzanır - Girinti – çıkıntı fazladır. Gerçek kıyı uzunluğu fazladır. - Koy – körfez, ada – yarımada sayısı fazladır. - Kıyı derinliği az; kıta sahanlığı geniştir. - Biga Yarımada’sı – Bodrum arası Ege kıyılarında görülür.

Devamını Göster