Kütle

Kütleyi tanımak için değişmeyen madde miktarı denebilir.  Ancak yüksek hızlarda maddede enerjinin bir kısmının kütleye dönüşmesi üzerine maddede belli bir oranda artış yönünde değişim meydana gelebilir. Bu sebepledir ki kütle için yapılabilecek en doğru tanım ‘bir cisimde bulunan mevcut madde miktarına kütle denir.’

Kütlenin özellikleri

– Kütle ölçümleri eşit kollu terazi yardımıyla yapılır.
– Cismin bulunduğu yere göre değişmez.
– Temel ve skaler bir büyüklüktedir.

Kütle birimleri

Kilogram →kg
Hektogram →hg
Dekagram →dag
Gram →g
Desigram →dg
Santigram →cg
Miligram →mg

Kategoriler: Fen Bilimleri
Etiketler: ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir