İçerik:

Yeniçağ Keşifleri

Yeniçağda Yapılan Keşifler

Devamını Göster
Lonca Teşkilatı

Osmanlı Devleti'nde aynı meslek grubuna ait esnafların bir araya gelerek kurdukları teşkilata lonca teşkilatı denilmektedir. Bu teşkilat sayesinde esnaf birbiriyle yardımlaşma imkanı bulabilmekte, mesleki kurallar getirebilmektedir.

Devamını Göster
Islahat

Islahat kelimesi, Arapça= salâh kökünden gelir. Aynı kök-ten türeyen ıslah =ise, iyileştirme, düzeltme, eksikleri gider-me anlamlarında kullanılmaktadır. Islah kelimesinin çoğulu olan“ıslahat”kelimesi ise düzeltmeler, iyileştirmeler, yoluna koymalar anlamındadır. Batı dillerindeki karşılığı“reform”dur. Islahatta,in-kılâpdan farklı olarak yeni bir unsur getirme yoktur. Mevcut düzen korunurken, düzenin aksayan yönlerinin düzeltilmesi için çalışmalar yapılır.

Devamını Göster
İhtilal

Arapça,=hal’kökünden türemiştir. İhtilâl, bir devletin var olansiyasî düzenini ortadan kaldırmak için, hukuk kurallarına baş-vurmadan, zor kullanarak yapılan geniş bir harekettir. Genellikle,halk arasındaki siyasî, sosyal ve ekonomik dengesizliklerin büyü-mesi sonucunda meydana gelir. İhtilâl,inkılâbın eylem safhasıdır.İhtilâllerin ardındaninkılâplar gelir. İhtilâller kısa süreli ve çok hız-lı bir gelişim gösterir. İhtilâlin başarısı, sonucunda ortaya konaninkılâpların başarısıyla doğru orantılıdır. İhtilâllere örnek olarak, 1789 Fransız ve 1917 Bolşevik İhtilâli’nigösterebiliriz.

Devamını Göster
Şimşirlik

Osmanlı Devleti'nde kafes sistemindeki şehzadelerin (çelebi) kapalı olarak tutulduğu bölüme şimşirlik denir.

Devamını Göster
Ferman

Padişahın yazılı olarak yayınladığı emirlere ferman denir.

Devamını Göster
Yavuz Sultan Selim

Osmanlı Devleti'nin 9. Padişahı olan Yavuz Sultan Selim 1512 ve 1520 tarihleri arasında Osmanlı Devleti'nin tahtına oturmuştur.

Devamını Göster
Kız Kulesi

Kız Kulesi, yıllar boyunca insanların ilgisini çekmiş bir mimaridir. İstanbul'da Boğaz'ın Marmara Deniz ile bütünleştiği yerde Anadolu yakasında bulunur. Salacak kıyısından 150 metre kadar açıklığınız zaman mimari yapıya kolayca ulaşabilirsiniz. Kız Kulesi için birden fazla hikaye bulunmakla birlikte en çok bilineni Bizans Hükümdarına aittir.

Devamını Göster
Karesioğulları

Karesioğulları, beyliğin ismini kurucusu Karesi Bey'den alır. Balıkesir çevresinde kurulmuş ve denizcilikle uğraşmış bir beyliktir. 1296-1299 yılları arasında Balıkesir bölgesinde varlığını devam ettirirken Osmanlı Devleti padişahı Orhan Bey döneminde Osmanlı Devleti'ne katılmıştır. Karesioğullarının Osmanlı Devleti'ne katılması üzerine deniz gücüne kavuşulmuş ve yeni fetihler için güç kazanılmıştır.

Devamını Göster
Mimar Sinan

Mimar Sinan Ağa veya Koca ve Usta Mimar olarak bilinen Sinan, Osmanlı Devleti'nde Kanuni Sultan Süleyman da olmak üzere üç hükümdar döneminde görev yapmıştır. Dönemin en önemli mimar ve sanatçısıdır. Doğum Tarihi olarak 1490 ve Kayseri'nin Ağırnas köyü bilinmektedir.

Devamını Göster